Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Wodoodporne bloczki z betonu komórkowego – Czy bloczki Ytong chłoną wilgoć?

Bloczki z betonu komórkowego Ytong nie chłoną wilgoci na skutek deszczu czy innych opadów, na których niekorzystne działanie wystawione są budynki w naszym klimacie. Jak jednak zachowuje się beton komórkowy po kilkunastodniowym przebywaniu pod wodą – sytuacji, z którą nie poradzi sobie większość materiałów budowlanych? Taki ekstremalny sprawdzian miał już miejsce w Polsce, podczas którego uzyskaliśmy 100% pewność, jak zachowują się ściany z betonu komórkowego Ytong po długotrwałej powodzi.

Woda to jeden z żywiołów, które mogą być niebezpieczne. Latem 1997 roku Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy i Słowację nawiedziła powódź tysiąclecia. Zebrane wówczas doświadczenia powinny być wykorzystywane dziś i w przyszłości, by lepiej chronić ludzkie życie, jak i infrastrukturę, budynki oraz pojazdy.

Warto podkreślić, że niektóre typy i modele samochodów radziły sobie lepiej od pozostałych, nawet po czasowym przebywaniu pod wodą. Wiele z odratowanych aut trafiło ponownie do sprzedaży. Można było wówczas tanio kupić w komisach niemal nowe, niemieckie samochody, które jeździły bez problemów, tylko specyficzny zapach we wewnątrz zdradzał, przez co przeszły.

Podobne wnioski wysuniętą z analiz stanów zachowania budynków, które przetrwały powódź. Pod wodą znalazły się w 1997 roku - na kilka, a czasami na kilkanaście dni - spore połacie miast, nieraz całe osiedla i wsie. Gdy woda ustąpiła, domy wybudowane metodą tradycyjną i niektóre drewniane nadawały się jedynie do rozbiórki.

Inaczej było z budynkami wykonanymi w białej technologii budowlanej, czyli z cegieł silikatowych, betonu komórkowego i im podobnych materiałów budowlanych. Sporo z nich wysychało, część jednak nie wykazywała takich zdolności. Mieszkańcy domów wykonanych z betonu komórkowego na ogół dość szybko wracali do swoich domostw. Jednak pojawiły się również przypadki, kiedy pozbycie się wilgoci było niezwykle kłopotliwe.

Jak wytłumaczyć, że ten sam materiał budowlany reagował w tak różny sposób? Odpowiedź jest prosta: nie każdy beton komórkowy ma odpowiednie parametry, zwłaszcza te dotyczące absorpcji, czyli zdolności materiału do chłonięcia wody.

Wodoodporne bloczki z betonu komórkowego – Czy bloczki Ytong chłoną wilgoć? Wodoodporne bloczki z betonu komórkowego – Czy bloczki Ytong chłoną wilgoć? Fot.: Firma XELLA

Beton komórkowy charakteryzujący się niską chłonnością wody

Bloczki z betonu komórkowego Ytong wyróżnia niska chłonności wody (niska absorpcja). Pod tym względem są bezkonkurencyjne. Dodatkową zaletą jest ich zdolność do szybkiego schnięcia, czyli oddawania wody po czasowym zalaniu.

Swoje właściwości bloczki Ytong zawdzięczają niezwykłej porowatej strukturze betonu komórkowego, której zresztą zawdzięcza on swoją nazwę. Sam zaawansowany proces produkcyjny to przykład jak natura napotyka odpowiedzialną technologię. Nie bez przyczyny Ytong był pierwszym w historii zastrzeżonym materiałem budowlanym.

Nieprawdziwe są tezy, że każdy beton komórkowy chłonie wodę.

By przekonać opinię publiczną, że bloczki z betonu komórkowego Ytong są wodoodporne, jego producent zlecił Centralnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Betonów Cebet serię badań i analiz nad reakcjami betonu komórkowego w warunkach szczególnie niekorzystnych. Najważniejszym sprawdzianem była obserwacja zachowań bloczków Ytong zastosowanych w budynkach, które narażone były na zalanie wodą przez okres od kilku do kilkunastu dni.

Do analiz wybrano domy zbudowane w systemie Ytong we Wrocławiu, który był jednym z najbardziej dotkniętych powodzią miast w Polsce. Badane obiekty budowlane zostały zalane w trakcie powodzi do wysokości minimum 70 centymetrów. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów Cebet badał szybkość wysychania betonu komórkowego z nadmiaru zgromadzonej w nim wilgoci, weryfikował wytrzymałość na ściskanie mimo zawilgocenia oraz zachowanie po powodzi struktury porowatości materiału i jego pierwotnego składu mineralnego.

Wyniki przeprowadzonych badań

Po upływie dwóch miesięcy od ustąpienia wód powodziowych zalane ściany domów z bloczków Ytong wyschły od maksymalnego nasycenia wodą (~50 ÷ ~60% masy) do wilgotności ~35% masy. Po około roku od zalania wilgotność w badanych domach spadała do poziomu poniżej 10% masy. Zbadano także przypadki intensywnego osuszania za pomocą dmuchaw gorącego powietrza – wówczas proces wysychania przebiegał w krótkim czasie i pozwalał na obniżenie poziomu wilgotności poniżej 2% masy.

Wniosek nasuwa się jeden – domy budowane z betonu komórkowego Ytong, nawet po poważnym zalaniu i długotrwałym przebywaniu pod wodą, szybko odzyskują wyjściowy poziom wilgotności umożliwiający powrót mieszkańcom pod swój dach.

- Wysoka wilgotność bloczków Ytong w momencie zalania budynków nie miała znaczącego wpływu na wytrzymałość nośną materiału, nie stwierdzono również zmian w strukturze bloczków. To właśnie struktura porów w betonu komórkowego Ytong jest bardzo ważnym elementem powstrzymującym ekspansję wody. Przeważająca część porów ma kształt kulisty, dzięki czemu nie wykazują one właściwości kapilarnych - mówi Piotr Harassek, Product Manager Xella Polska.

Beton komórkowy odporny na korozję biologiczną

Tragiczna powódź tysiąclecia wystawiła na ciężką próbę budynki wykonane w różnorodnych technologiach i ogromna ich część nie zdała tego egzaminu. - Beton komórkowy Ytong przyjął pewne ilości wody w budynkach, które zostały poważnie zalane na co najmniej kilka dni. Jednak analizy składu chemicznego betonu komórkowego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów Cebet udowodniły, że w bloczkach Ytong, które tymczasowo przyjęły wilgoć, wytworzyło się środowisko alkaliczne, które zapobiega rozwojowi większości drobnoustrojów - mówi Harassek.

Zawilgocony Ytong jest w pełni bezpieczny dla naszego zdrowia, podczas gdy ceramika ścienna po zawilgoceniu ma odczyn obojętny, który ułatwia rozwój drobnoustrojów. Ytong (niezależnie czy suchy czy mokry) nie stanowi podłoża dla rozwoju bakterii, w tym grzybów pleśniowych. Potwierdziły to badania popowodziowych próbkach bloczków Ytong, które przeprowadzono w Zakładzie Mikologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Beton komórkowy Ytong jest więc w pełni bezpiecznym i zdrowym materiałem budowlanym. Ponadto nie chłonie wody w normalnych warunkach. Nawet po ciężkiej powodzi Ytong nie traci swoich korzystnych właściwości użytkowych, ułatwiających pozbycie się nadmiaru wilgoci zgromadzonej w części bloczków.

Więcej informacji na stronie producenta>>>

Źródło: Xella

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right