Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Wybieramy pompę do centralnego ogrzewania

Jeszcze do niedawna grawitacyjny obieg wody w instalacjach centralnego ogrzewania był rozwiązaniem najczęściej stosowanym – dziś już niemal zapomnianym. Obecnie instalacje c.o. to nowoczesne rozwiązania, wykorzystujące urządzenia, dzięki którym ciepła woda błyskawicznie dociera do miejsca przeznaczenia, czyli pompy obiegowe.

Niektóre kotły centralnego ogrzewania są fabrycznie wyposażone w pompy obiegowe, dotyczy to urządzeń na paliwa płynne i gaz. W przypadku braku pompy montuje się ją w układzie grzewczym na rurach zasilania lub powrotu. Również podczas modernizacji instalacji pracującej w układzie grawitacyjnym można zamontować pompę i to bez konieczności przerabiania całego układu grzewczego.

Jak usprawnić instalację grzewczą?

Pompy obiegowe są pompami wirowymi. Ich najważniejszym elementem jest szybko obracający się wirnik, który wirując powoduje wzrost ciśnienia i prędkości wody. W instalacjach przepływ czynnika grzewczego między kotłem a grzejnikami powodowany jest przez różnicę ciśnień, którą wytwarza pompa.

Zastosowanie w instalacjach pompy obiegowej pozwala na zmniejszenie średnicy rur. Układ o mniejszej pojemności wodnej i większej prędkości przepływu wody charakteryzuje się niewielką utratą ciepła. Pompy te mogą być wykorzystane zarówno w układach ze stałym lub zmiennym natężeniem przepływu czynnika grzewczego, jak i w instalacjach ze zmienną temperaturą na rurach zasilania. Pompy obiegowe centralnego ogrzewania powinny być wyposażone w układ płynnej regulacji prędkości. Te nowoczesne rozwiązania umożliwiają osiągnięcie znaczących oszczędności w zużyciu energii elektrycznej niezbędnej na pompowanie (czasem przekraczające 50% w porównaniu z układami bez regulacji). Regulacja ta może być ręczna lub automatyczna. Producenci zalecają, aby pompa przez większość czasu pracowała na najwyższym biegu, bo wtedy osiąga największą sprawność. Silniki pomp o mocy do 100 W nie wymagają dodatkowych zewnętrznych zabezpieczeń. Produkowane są w wersji jednofazowej lub trójfazowej.

wiszacy kociol gazowy z zasobnikiem,
naczyniem wzbiorczym i pompy
Fot.: Szandomirski Andrzej

Poprawny montaż pompy

Gwarancją skutecznej, bezawaryjnej i długiej pracy pompy obiegowej c.o. jest prawidłowy jej dobór, montaż oraz eksploatacja.

Pompa powinna być zamontowana na rurociągu w taki sposób, aby kierunek przepływu cyrkulującego czynnika był zgodny z oznaczeniem umieszczonym na korpusie pompy. Pompowa instalacja c.o. musi być cały czas skutecznie odpowietrzana. Złe odpowietrzenie spowoduje hałas w instalacji, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie pompy. Niedopuszczalna jest praca pompy na sucho, cały układ grzewczy powinien być napełniony wodą. Uruchamianie pompy przy zamkniętych zaworach odcinających również grozi jej uszkodzeniem.

Pompa powinna być montowana na odcinku rurociągu pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi. Umożliwiają one odcięcie pompy od instalacji i ewentualnie obsługę, naprawę lub wymianę. Funkcją zaworu zwrotnego jest zagwarantowanie właściwego kierunku przepływu wody.

W przypadku najprostszych instalacji instalacja zaworu zwrotnego nie jest konieczna, gdyż nie ma zagrożenia wystąpienia przepływu wody w kierunku przeciwnym niż ten, który zapewnia pompa. Gdy instalacja składa się z kilku pomp, zawór zwrotny jest niezbędny. Powinien zostać zainstalowany pomiędzy zaworem odcinającym a pompą, przed króćcem tłocznym. Może zaistnieć sytuacja, że średnica króćców pompy jest mniejsza od średnicy rurociągu, na którym jest montowana, dlatego bardzo ważne jest, aby zwężki montowane były przed samą pompą.

Duży wpływ na eksploatację pompy obiegowej ma jakość wody w instalacji, w zależności od jej składu należy zastosować odpowiednie filtry, które poprawią jej jakość i pozwolą na bezawaryjną pracę pompy.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right