Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

XLV Turniej Budowlany "Złota Kielnia" - informacja dla Zasadniczych Szkół Zawodowych

Z dniem 15 października rozpoczęły się przygotowania związane z kolejnymi etapami do XLV edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia". Jest to konkurs o najdłuższej historii wśród wszystkich turniejów i konkursów zawodowych. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych. Uczniowie za pośrednictwem szkół mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 15 listopada 2015 roku.

Fot.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej

XLV edycja Turniej Budowlany "Złota Kielnia" rozpoczęta

Od roku szkolnego 2009/2010 laureaci i finaliści etapu centralnego mają prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. To duże wyróżnienie, ale również zobowiązanie. Aby te uprawnienia utrzymać trzeba zachować odpowiedni poziom uczestników Turnieju i poziom organizacyjny.

Zadania dla Komitetów szkolnych na najbliższe miesiące to:
1. Popularyzacja Turnieju w środowiskach szkolnych.
2. Dokonanie zgłoszeń uczestnictwa.
3. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych.
4. Przesłanie sprawozdań z eliminacji do Komitetu Głównego.

Eliminacje na wszystkich etapach przeprowadzone będą w następujących zawodach:

1. Murarz-tynkarz (711204)
– kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)
- kwalifikacja B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
- kwalifikacja B.6. Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich
- kwalifikacja B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
3. Monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych (712613)
- kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
4. Stolarz (752205)
- kwalifikacja A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Zgłoszenia i sprawozdania szkoły przesyłają w ustalonych terminach na adres Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną (turniejbud@poczta.onet.pl).
Nauczycieli przedmiotów zawodowych zachęcamy do opracowywania pytań i zadań z wiedzy zawodowej w poszczególnych zawodach, które wzbogacą nasz bank pytań.

KALENDARZ TURNIEJU BUDOWLANEGO "ZŁOTA KIELNIA" EDYCJA XLV• do 30 października 2015 r.    
- przesłanie informacji do szkół o Turnieju

• do 15 listopada 2015 r.
- przesłanie zgłoszeń udziału przez szkoły do Komitetu Głównego

• do 4 grudnia 2015 r.     
- przeprowadzenie eliminacji szkolnych XLV edycji Turnieju Budowlanego

• do 15 grudnia 2015 r.
- przesłanie do Komitetu Głównego sprawozdań z eliminacji szkolnych i imiennych list uczestników zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach okręgowych

• 9 stycznia 2016 r.        
- Eliminacje okręgowe XLV edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia"

• 14–16 stycznia 2016 r.    
- centralne sprawdzanie i ocena prac konkursowych oraz wyłonienie uczestników finału
centralnego

• do 25 stycznia 2016 r. - przesłanie do wszystkich szkół:

- informacji o wynikach eliminacji okręgowych,
- wykazu uczestników finału centralnego
- informacji o przebiegu finału centralnego

• 2–5 lutego 2016 r.        
- Finał centralny XLV edycji Turnieju Budowlanego

Tekst: Przewodniczący Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" inż. Zbigniew Nowak

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right