logowanie

Zabezpieczanie posadzek drewnianych w zakresie reakcji na ogień.

tagi tematyczne lakier do parkietu NOVOL SUPRA
Supra™ Supramal Fire Block to specjalny środek, dzięki któremu lakier do parkietu nabiera właściwości trudnopalnych. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie powłoki lakierniczej odpornej na ogień, zgodnie z europejską klasyfikacją reakcji na ogień (klasyfikacja: Bfl s1) oraz normą EN 13501-1.

Problem zabezpieczania posadzek drewnianych, który ogranicza i wydłuża czas rozprzestrzeniania się ognia jest szczególnie ważny w obiektach, które z racji swoich funkcji wymagają podwyższonych standardów bezpieczeństwa. Dzięki podniesieniu się poziomu świadomości i odpowiedzialności za najbliższych, zwiększa się liczba inwestorów indywidualnych, dla których to zagadnienie staje się istotne. Jest to naturalne i wynika z zaspokajania podstawowej potrzeby człowieka czyli potrzeby bezpieczeństwa.

Posadzka zabezpieczona produktami Novol Supra - Pałac Mierzęcin Fot.: firma NOVOL

Dotychczasowe rozprzestrzenione metody nasycania drewna impregnatami solnymi były skuteczne w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych. Z uwagi jednak na trudności pokrycia tak zabezpieczonych powierzchni drewnianych uszlachetniającymi warstwami lakierowymi użycie takich preparatów było mocno ograniczone w odniesieniu do powierzchni podłogowych. Zastosowanie standardowych rozwiązań lakierowych, nawet tych nowoczesnych o podwyższonych walorach bezpieczeństwa w zakresie emisji lotnych związków organicznych nie były w stanie stworzyć bariery utrudniającej i opóźniającej rozprzestrzenienia się ognia na podłogach drewnianych. Maksymalnie, dzięki ich zastosowaniu, uzyskuje się zabezpieczenie, które w testach i badaniach wykonanych w oparciu o wytyczne zawarte w normie EN 13501-1+A1:2010 osiągają poziom, który pozwala tylko dla gatunków twardych i o dużej gęstości(np. dąb) zaklasyfikować taką posadzkę do grupy C.

W myśl klasyfikacji ogniowej tylko produkty z grupy A i B uniemożliwiają lub redukują rozprzestrzenianie się ognia. Pozostałe produkty spotykane w budownictwie zaklasyfikowane do grup C,D,E i F wzmacniają w różnym natężeniu rozprzestrzenianie się ognia.

Dodatek do lakieru NOVOL Supramal Fire Block to specjalny środek uzupełniający, dzięki któremu lakier wodny podkładowy Supramal Nature Look nabiera właściwości trudnopalnych. Fot.: firma NOVOL

Taka sytuacja powodowała, że wielu odpowiedzialnych projektantów i inwestorów ograniczało możliwość zastosowania posadzek drewnianych w obiektach użyteczności publicznej. Pomimo niezaprzeczalnych walorów estetycznych podkreślających elitarny charakter wnętrz, podłogi drewniane przegrywały z innymi rozwiązaniami posadzkowymi z uwagi na te ograniczenia.

Niewiele firm produkujących lakiery przyjęło wyzwanie by zaoferować rozwiązanie, które kompleksowo i odpowiedzialnie rozwiąże ten problem. Unikalny na rynku, stworzony w Laboratorium Badawczo – Rozwojowym firmy NOVOL, system lakierowy pozwala uzyskać poziom bezpieczeństwa w tym zakresie nieosiągalny dla innych konkurencyjnych rozwiązań. Zostało to, potwierdzone badaniami wykonanymi przez certyfikowane i niezależne jednostki badawcze. Zgodnie z wynikami uzyskanymi w trakcie testów wykonanych w oparciu o procedury zawarte w normie EN 13501-1+A1:2010 ,system zaklasyfikowano do grupy produktów B1 w zakresie reakcji na ogień i S1 w zakresie wydzielania dymu. Tak wysoki standard jest możliwy dzięki wprowadzeniu do podstawowego układu lakierniczego, specjalnego dodatku SUPRAMAL FIRE BLOCK.

Posadzka zabezpieczona produktami Novol Supra - Pałac Mierzęcin Fot.: firma NOVOL

Dodatek ten wmieszany do bazowego lakieru podkładowego SUPRAMAL Nature Look jest aplikowany w rutynowy sposób i nie ma wpływu na sposób i czas wykonywania prac. Efektem jego zastosowania jest stworzenie powłoki o rzeczywistych właściwościach przeciwdziałających rozprzestrzeniania się ognia.

Kierownik działu SUPRA - wyrobów dla profesjonalnych parkieciarzy – Pan Zbigniew Cichocki tak rekomenduje to rozwiązanie: „Problem szczególnej dbałości o bezpieczeństwo w tym zakresie jest bezwzględnie istotny w przypadku budynków i obiektów skupiających duże grupy ludzi (hotele, restauracje, hale widowiskowo-sportowe, muzea itp.). W tych przypadkach nie powinno być kompromisów i wszyscy zarówno użytkownicy jak i wykonawcy powinni zachować jak najdalej idącą dbałość w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma NOVOL rekomenduje system lakierowy zawierający dodatek Supramal FireBlock , wszystkim uczestnikom procesu budowlanego jako odpowiedzialne i pełne rozwiązanie bezpiecznego pokrycia powierzchni posadzek drewnianych w obiektach gdy bezpieczeństwo osób w nich przebywających jest priorytetem.”

 

Ofertę firmy NOVOL znajdziesz TUTAJ

Źródło: NOVOL

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right