Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

RAUSIKKO Box - Zagospodarowanie wody deszczowej w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Osoby posiadające własne domy muszą borykać się z nadmiarem wody deszczowej. Zobacz propozycje firmy REHAU na zagospodarowanie wód opadowych.

Opłaty za deszczówkę

Osoby posiadające własne domy konfrontowane są coraz częściej z opłatą za deszczówkę. Wartość opłaty zależy od powierzchni dachu oraz szczelnych powierzchni utwardzonych (np. parkingi, podjazdy). W przypadku, gdy wody te są rozsączane w zdecentralizowany sposób, a więc nie są odprowadzane do kanalizacji publicznej, właściciel domu może się uwolnić od tej opłaty. W przypadku braku możliwości rozsączania wody deszczowej (np. ze względu na wysoki poziom wód gruntowych) można zaprojektować system retencyjny z regulatorem przepływu do kanalizacji, dla której istnieje ograniczenie ilości odprowadzanej deszczówki. Stanowi to finansową zachętę dla tworzenia lokalnych systemów rozsączania wody deszczowej, w szczególności dla osób posiadających domy jedno- i wielorodzinne. Dzięki odciążeniu systemu kanalizacyjnego przyczynia się to ponadto do poprawy infrastruktury zapobiegającej powodziom oraz do odnawiania zasobów wód gruntowych. Oferując system rozsączania wody deszczowej RAUSIKKO firma REHAU udostępnia sprawdzone i łatwe do zastosowania rozwiązanie przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych.

 

Jak funkcjonuje system zagospodarowania wody deszczowej?

Kluczowym komponentem instalacji rozsączającej jest podziemny zbiornik na wodę, tzw. „rigola”. Służy ona do odbierania i retencjonowania deszczówki, gdyż w przypadku silnych opadów tak duża ilość wody, jaka zbiera się w jednej chwili, nie jest w stanie od razu wsiąknąć do gruntu.

  • powieksz
    Rys.2
    Rys.2 Fot.: REHAU
  • powieksz
    Rys.3
    Rys.3 Fot.: REHAU

Zasada rozsączania za pomocą skrzynek rozsączających w geowłókninie zakłada, że niezanieczyszczona deszczówka, zbierana np. z powierzchni dachu, odprowadzana jest do studzienki kontrolnej. Większe zabrudzenia, jak np. liście, wychwytywane są przez zamontowany w studzience kosz na zanieczyszczenia wyposażony w filtr drobny. Inne nanoszone zanieczyszczenia zatrzymywane są w osadniku piasku studzienki kontrolnej. Poprzez studzienkę woda dociera do rigoli, która zbudowana jest ze skrzynek rozsączających RAUSIKKOBox. Woda zostaje rozdzielona w rigoli równomiernie poprzez pozbawioną szczelin dolną część kanału rozdzielającego. Jednocześnie lekkie zabrudzenia osadzają się na dnie kanału. W ten sposób w maksymalnym stopniu zapobiega się nanoszeniu zanieczyszczeń do skrzynek rozsączających. Dzięki temu zostaje znacznie zredukowane ryzyko zamulania się włókniny, którą owinięta jest rigola, w kolejnych latach. Poprzez stopniowany system szczelin w kanale rozdzielającym woda przepływa spokojnie do skrzynek i tam ulega rozsączeniu do podłoża.

 

W przypadku rigoli ze skrzynkami rozsączającymi pod niecką powstająca deszczówka zbierana jest najpierw w zagłębieniu na powierzchni terenu zielonego, w tak zwanej niecce. Stamtąd woda przesiąka do położonej pod nią rigoli. Ewentualnie występujące zabrudzenia, np. materiał starty z okładzin hamulcowych lub niewielkie ilości substancji ropopochodnych lub resztek benzyny zatrzymane zostają podczas przechodzenia przez warstwę gruntu i w miarę możliwości ulegają biodegradacji. Dzięki temu efektowi oczyszczającemu rigola skrzynkowo-nieckowa nadaje się również do zastosowania w przypadku powierzchni lekko zanieczyszczonych, np. powierzchni przeznaczonych do parkowania oraz postoju pojazdów.

Rys.4 Rys.4 Fot.: REHAU

Program „rausikko solution” firmy REHAU obejmuje wszystkie obszary zastosowania w dziedzinie zagospodarowania wód deszczowych. Mamy dla państwa gotowe i optymalne rozwiązania, począwszy od zbierania, poprzez przesyłanie i oczyszczanie, aż po retencjonowanie i rozsączanie wody deszczowej. Serwis firmy REHAU udzieli wsparcia na wszystkich etapach realizacji projektu. Chętnie pomożemy również w pracach projektowych.

1.Rura kanalizacyjna AWADUKT PP SN10

Nasza sprawdzona rura kanalizacyjna AWADUKT PP stanowi pierwszy etap, który musi przejść woda opadowa na swej drodze powrotnej do gruntu. Woda jest zbierana w rurze spustowej z rynien i w niezawodny sposób doprowadzana do instalacji rozsączającej

2.Studzienka uniwersalna RAUSIKKO

Poprzez rurę kanalizacyjną AWADUKT PP woda dociera do uniwersalnej studzienki RAUSIKKO DN 400. Studzienka wykonana jest z wytrzymałego polietylenu i dzięki swej niewielkiej masie zapewnia możliwość łatwego operowania w trakcie montażu. Zanieczyszczenia stałe zbierają się w osadniku piasku i można je stamtąd łatwo usunąć.

3.Skrzynki RAUSIKKO Box

Skrzynki RAUSIKKO Box stanowią serce całej instalacji. Woda rozdzielana jest równomiernie poprzez innowacyjny kanał rozdzielający i stabilizuje się w rigoli. Rigola skrzynkowa zapewnia dużą pojemność magazynowania. Gdy tylko deszcz ustanie, zebrana w skrzynkach woda ulega powolnemu rozsączeniu do otaczającego gruntu. Skrzynka RAUSIKKO Box jest odporna na obciążenia komunikacyjne wywoływane przez samochody osobowe wzgl. ciężarowe, o ile grubość zasypki gruntem wynosi min. 0,80 m.

4.Geowłóknina RAUMAT

Aby zapobiec przedostawaniu się piasku z otaczającego gruntu do rigoli, owinięta jest ona geowłókniną filtracyjną. W celu zapewnienia wysokiej skuteczności rozsączania włóknina ta jest wodoprzepuszczalna. Zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń gwarantuje długie, niezawodne oraz sprawne funkcjonowanie rigoli.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right