Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

RAUSIKKO Box - Zagospodarowanie wody deszczowej w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Osoby posiadające własne domy muszą borykać się z nadmiarem wody deszczowej. Zobacz propozycje firmy REHAU na zagospodarowanie wód opadowych.

Konserwacja i obsadzanie

Systemy RAUSIKKO są w dużym stopniu bezobsługowe, nie licząc regularnych kontroli i czyszczenia kosza na zanieczyszczenia wzgl. konserwacji niecki w ramach normalnych prac ogrodowych. Przy konserwacji niecki należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby była on zawsze dobrze oczyszczona z liści. Osadnik piasku najlepiej czyścić przy użyciu odkurzacza wodnego. Zaleca się kontrolować instalacje rozsączające w chwili przekazywania ich do eksploatacji oraz po upływie ok. 1 roku po ich przekazaniu do eksploatacji, przeprowadzając kontrole wzrokowe studzienki inspekcyjnej. W zależności od ilości zbierających się zanieczyszczeń okresy pomiędzy przeglądami można wydłużyć. Niewielka ilość deszczówki w osadniku piasku studzienki jest zjawiskiem normalnym i świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu systemu.

Z uwagi na fakt, że należy unikać penetracji instalacji rozsączającej ze strony korzeni roślin, w pobliżu instalacji wolno sadzić wyłącznie rośliny o płaskich systemach korzeniowych. W przypadku istniejących lub nowo sadzonych drzew odległość pomiędzy pniem drzewa a brzegiem rigoli powinna odpowiadać przynajmniej połowie średnicy korony danego drzewa.

 

Zobacz również inne produkty REHAU w Tuznajdziesz.pl >>>


Wymiarowanie

Gdy będą już znane wszystkie niezbędne wartości, można już zwymiarować wielkość własnej instalacji. Sposób projektowania, wymiarowania i wykonywania instalacji rozsączających został określony w wytycznych ATV A-138. Zgodnie z tymi wytycznymi przy wymiarowaniu należy uwzględnić rodzaj gruntu, podłączaną powierzchnię oraz natężenie deszczu podczas silnych opadów (tzw. deszcz obliczeniowy).

Ze względu na fakt, iż proces wymiarowania jest dość skomplikowany, zależy od różnorodnych parametrów oraz wymaga dużego doświadczenia, trudno jest podać prosty schemat doboru wielkości takich instalacji dla konkretnych inwestycji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i inwestorów firma REHAU, jako jedyna na polskim rynku, ma program obliczeniowy do wymiarowania systemów instalacji rozsączających RAUSIKKO. Program został opracowany w oparciu o wytyczne ATV A138 przy współpracy z uznanym w Europie Biurem Inżynierskim Prof. Sickera GmbH z Niemiec. Istotnym współautorem programu obliczeniowego był również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy, który przygotował dane opadowe dla terenu Polski.

Na podstawie programu obliczeniowego RAUSIKKO 7.0 firma REHAU przygotowuje bezpłatnie koncepcje projektowe instalacji zagospodarowania wody deszczowej. Program RAUSIKKO udostępnia kompletne wyniki w formie formularza z zestawieniem materiałów do wykonania instalacji rozsączającej. Dodatkowo obliczone zostają również ilość materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac ziemnych, urobku czy podsypki żwirowej.

 

Więcej informacji o systemie RAUSIKKO >>>

 

Zachęcamy do wysyłania wypełnionego formularza obiektowego na adres:

CentrumProjektoweCEI@rehau.com lub kontaktując się z jednym z naszych Biur Handlowo-Technicznych.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right