Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Żaluzje fasadowe – ochrona przeciwsłoneczna budynków

tagi tematyczne fasadowe żaluzje
Żaluzje fasadowe są nowoczesnym i efektywnym sposobem zabezpieczenia przeciwsłonecznego budynków. Ich głównymi zaletami, poza ochroną przed promieniowaniem słonecznym, jest poprawa charakterystyki energetycznej obiektu latem i zimą oraz zapewnienie komfortu jego użytkownikom. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nadają bryle elegancki wygląd. Obecnie duży nacisk kładzie się na oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2, dlatego też żaluzje przeciwsłoneczne powinny być nieodłącznym elementem każdej projektowanej fasady.

Lamele są podstawowym elementem żaluzji fasadowych Fot.: SKS Stakusit

Charakterystyka żaluzji fasadowych

Głównym elementem żaluzji fasadowej (zewnętrznej), mającymi wpływ na jej wygląd i funkcję, są aluminiowe lamele w kształcie liter C, S, Z, o szerokościach od 60 do 100 mm. W zależności od systemu dostępne są one w pełnej palecie RAL. Lamele mogą być:

• osadzone w prowadnicach, które mocowane są do okna lub konstrukcji budynku za pomocą aluminiowego uchwytu; komory prowadnic osłania uszczelka z PVC; w przypadku lameli typu Z prowadniki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium;

• prowadzone po linkach stalowych, które przechodzą przez otwory znajdujące się w lamelach; ich górna część przymocowana jest w uchwycie rynny głównej, natomiast dolna – w aluminiowym uchwycie linki.
Pozostałe elementy żaluzji fasadowych to: rynna górna, rynna dolna, drabinka, hamulec oraz osłona maskująca.
Niektóre rozwiązania mają dodatkowe usztywnienia zwiększające odporność na parcie wiatru. Wysokość pakietu w pozycji zamkniętej żaluzji zależy od rodzaju lameli i systemu oraz różnego rodzaju osłon. Dlatego dobrze jest na etapie projektowania uwzględnić parametry wybranego modelu w zakresie wysokości pakietu i maksymalnych wymiarów dopuszczonych do stosowania. Prawie we wszystkich systemach istnieje możliwość montażu żaluzji fasadowych w skrzynkach nadprożowych zintegrowanych z oknem lub w skrzynkach rolet zewnętrznych. Jako napęd wykorzystywana jest przekładnia korbowa lub motor.

Żaluzje fasadowe muszą spełniać warunki opisane w następujących normach i wytycznych europejskich:

• PN-EN 13659 „Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem”– określająca klasy wiatrowe,

• dyrektywach 1999/5/WE oraz 2004/108/WE – w przypadku żaluzji z motorami i automatyką.

Żaluzje fasadowe powinny mieć ponadto deklarację właściwości użytkowych i deklarację zgodności WE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.
Zastosowanie żaluzji fasadowych w obiektach biurowych lub użyteczności publicznej, takich jak biblioteki, lotniska, salony sprzedaży itd., zapewnia ich użytkownikom pełen komfort. W niektórych rozwiązaniach systemowych przewidziano możliwość regulowania kąta nachylenia lameli tak, aby np. ich dolna część była zamknięta, a górna półotwarta. Pozwala to na osłonę stanowiska pracy przed oślepiającymi promieniami słonecznymi, które często odbijają się także na ekranie monitora, natomiast światło dopuszczone jest do pomieszczenia górą, nie powodując jego całkowitego zaciemnienia. Stosowane są także lamele z perforacją, dzięki której przy zamkniętej żaluzji we wnętrzach jest względnie jasno. Określa to dyrektywa UE nr 90/270 EWG, która zobowiązuje każdego pracodawcę do właściwego zaprojektowania stanowisk pracy. Stawia szczególny nacisk na ochronę przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wystarczającą jasność na całej głębokości pomieszczenia, utrzymanie naturalnego widma światła dziennego oraz unikanie odblasków na ekranach monitorów.

  • powieksz
    Żeluzje fasadowe
    Wyróżnia się dwa sposoby montażu żaluzji: do ramy okiennej lub do ściany Fot.: SKS Stakusit
  • powieksz
    Żaluzje fasadowe
    Żaluzje fasadowe chronią wnętrza mieszkalne i biurowe przed wpływem warunków pogodowych, zapewniając w nich optymalne warunki Fot.: SKS Stakusit

Ogólne wytyczne montażowe żaluzji fasadowych

Wyróżnia się dwie metody montażu żaluzji: do ramy okna lub bezpośrednio do ściany. W obu przypadkach wykorzystuje się uchwyt rynny górnej. Podstawowa różnica pojawia się, gdy lamele mocowane są przy pomocy linek stalowych lub prowadnic.

Montaż do ramy okiennej
Wykonuje się go za pomocą indywidualnego zestawu elementów. Do górnej części ramy okna trzeba przytwierdzić uchwyt mocujący rynnę górną. Następnie montujemy podciągniętą żaluzję i przy pomocy śrub blaszką uchwytu zabezpieczamy rynny. Kolejny etap to wykonanie otworu pod przepust mechanizmów sterujących (korbę lub kabel elektryczny, w zależności od sposobu sterowania) do wnętrza budynku. Żaluzję opuszczamy do pozycji dolnej i przystępujemy do montażu dolnych uchwytów linek, które napina się poprzez skręcenie ich śrubami. W żaluzji z lamelami prowadzonymi w prowadnicach umieszcza się uchwyty prowadnicy, a następnie prowadnice. Po kontroli działania systemu wewnątrz domu należy zamontować przepust dla korby lub połączenia elektrycznego. W przypadku sterowania elektrycznego konieczne jest zainstalowanie przyłącza (może to wykonać wyłącznie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami).

Montaż do ściany
Uchwyty mocujące rynnę górną żaluzji montuje się do wcześniej przygotowanej konstrukcji lub bezpośrednio na ścianie obiektu. Podciągniętą żaluzję przytwierdza się do uchwytów i zabezpiecza blaszką uchwytu rynny za pomocą śrub. Kolejnym etapem jest wykonanie otworu do przepustu mechanizmów sterujących. Następnie opuszczamy żaluzję i montujemy dolne uchwyty linek. W przypadku żaluzji z lamelami prowadzonymi w prowadnicach trzeba zamocować uchwyty prowadnic, a później prowadnice. Po sprawdzeniu działania systemu wewnątrz domu należy zamontować przepust dla korby lub połączenie elektryczne. W przypadku elektrycznego sterowania (tak jak przy montażu żaluzji do ramy okiennej) potrzebne jest przyłącze, które może wykonać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Fasady bioklimatyczne

Coraz częściej słyszymy o fasadach bioklimatycznych. Jest to produkt wyposażony w inteligentny system sterowania żaluzjami, który w połączeniu ze stacją pogodową pozwala na kontrolowanie wymiany ciepła przez osłaniane elementy. Rozwiązanie tego typu umożliwia utrzymanie chłodnego wnętrza latem, a zimą jego dogrzanie poprzez ciepło słoneczne. Automatyczne sterowanie dostosowuje się do zmian pogodowych oraz uwzględnia potrzeby użytkowników budynku. Informacje przekazywane ze stacji pogodowej pozwalają na reagowanie żaluzji nie tylko na promieniowanie słoneczne, ale także na opady, wiatr czy temperaturę. Automatyka umożliwia dodatkowo regulacje czasowe uwzględniające godziny pracy osób przebywających w obiekcie. Ponadto żaluzje fasadowe, jak każde inne przesłony, zapewniają użytkownikom prywatność, szczególnie w porze nocnej.

Żaluzje fasadowe Żaluzje fasadowe nadają bryle budynku elegancki wygląd Fot.: SKS Stakusit

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right