Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Zgrzewanie papy i folii dachowej

Układanie papy termozgrzewalnej lub folii dachowej wymaga dużej precyzji. Podpowiadamy jak powinno przebiegać prawidłowe zgrzewanie papy czy folii.

Zgrzewanie papy elastomerowo-bitumicznej czy folii PVC-P, TPO, ECB, EPDM, CSPE ze względu na bezpieczeństwo powinno odbywać się bez palników i otwartego ognia. Dlatego coraz powszechniejsza staje się bezpłomieniowa zgrzewarka do folii na gorące powietrze, która, chociaż nie należy do urządzeń tanich, jest często wykorzystywana przez profesjonalne ekipy dekarskie.

Proces zgrzewania

Zgrzewanie polega na łączeniu materiałów poprzez ich podgrzanie do stanu plastycznego oraz docisk miejsca styku łączonych elementów, bez dodania jakiegokolwiek spoiwa. Na skutek wywierania nacisku zachodzi wzajemne przeplatanie się cząstek i ich częściowe przenikanie z łączonych elementów, a splątane segmenty makrocząsteczek tworzą po ochłodzeniu trwałe połączenie.

Zasady zgrzewania pokryć dachowych

Zgrzewanie papy lub folii wymaga wytworzenia trwałego i szczelnego szwu za pomocą gorącego powietrza. Na jego prawidłowe wykonanie mają wpływ trzy decydujące parametry:
• temperatura zgrzewania,
• prędkość zgrzewania,
• siła docisku zgrzewanych powierzchni.
Producent zgrzewarek lub materiałów przeznaczonych do zgrzewania ma obowiązek podać przybliżone wartości tych parametrów. Dobiera się je w zależności od rodzaju i grubości materiału oraz warunków panujących w miejscu pracy, tzn. temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego, wiatru, struktury podłoża itp. Zgrzewanie folii lub papy dachowej powinno być poprzedzone próbą poprawności dobranych ustawień. W tym celu należy zrobić na małym kawałku mechaniczny test zrywania. Przy zgrzewaniu termoplastycznych pokryć dachowych wytwarzana jest temperatura od 300 do 700°C, w zależności od materiału. Zgrzewarka doprowadza gorące powietrze, za pomocą dyszy, między łączone warstwy powodując ich uplastycznienie i zgrzanie pod wpływem odpowiedniej siły docisku. Siła dociskająca powinna być jednorodna na całej długości połączenia. Dachowe zgrzewarki do folii i pap pracujące gorącym powietrzem przeważnie wyposażone są w system dociskowy, który wymaga gładkiego, wytrzymałego i twardego podłoża, zapewniającego odpowiedni opór. Jeżeli podłoże nie spełnia tych warunków, rozwiązaniem może być zastosowanie urządzeń z podwójnym systemem dociskowym, pracujących niezależnie od rodzaju podłoża, ale w ten sposób możliwe jest tylko układanie papy luzem. Stosowana dysza powinna zapewnić powstanie połączenia o minimalnej wymaganej szerokości w każdym miejscu. Standardowe zgrzewy mają szerokość 20-40 mm, ale stosując specjalne wyposażenie można uzyskać szerokość nawet 120 mm. Poprawnie wykonane połączenie charakteryzuje się małą wypływką spod zakładu.
Zgrzewanie folii lub papy wymaga zwrócenia uwagi na kilka rzeczy. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie wyżej wspomnianych parametrów (temperatury, prędkości przesuwu, siły docisku). W przeciwnym wypadku mogą wystąpić typowe błędy:
• perforacja i przepalenie hydroizolacji nastąpi w przypadku zastosowania zbyt wysokiej temperatury lub zbyt małej prędkości zgrzewania, w konsekwencji może zostać uszkodzony również materiał znajdujący się pod zgrzewaną powłoką, np. termoizolacja,
• brak plastyfikacji materiału i powstanie nieprawidłowego zgrzewu następuje, gdy temperatura zgrzewania jest za niska lub prędkość przesuwu jest zbyt duża,
• zmiażdżenie materiału leżącego pod zgrzewaną powłoką lub zbyt dalekie wypłynięcie stopionego tworzywa poza zakład może wystąpić w wyniku zastosowania zbyt dużej siły docisku.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right