logowanie

Zielona energia, czyli energia odnawialna – co to jest?

Zielona energia to pojęcie, o którym chyba każdy słyszał. Wynika to z faktu, że energia odnawialna to w ostatnich latach temat bardzo popularny. Związane to jest zarówno z ogólną światową tendencją propagowania rozwiązań proekologicznych, ale także otwarciem się szeroko pojętego rynku odnawialnych źródeł energii na odbiorców indywidualnych. Sprawdź, czym jest zielona energia i jak z niej skorzystać?
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp, Stary Czarnów k. Szczecina Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp, zlokalizowana w Starym Czarnowie k. Szczecina...... (fot. SELFA Grzejnictwo Elektryczne)

Co to jest energia odnawialna?

Zielona energia to energia pochodząca z odnawialnych źródeł, które w Ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. są definiowane jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.

Czym różni się zielona energia od energii nieodnawialnej?

Zielona energia pochodzi ze źródeł, których użytkowanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. Wynika to z faktu, że ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Przeciwieństwo stanowią nieodnawialne źródła energii, których zasoby stale maleją (nie odnawiają się w krótkim okresie czasu), ponieważ ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie. Źródłami energii nieodnawialnej są głównie paliwa kopalne m.in. takie jak: węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa czy uran.

Sposoby korzystania z zielonej energii

Na rynku istnieje obecnie wiele rozwiązań, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Przykładowo energia odnawialna w postaci promieniowania słonecznego może być pozyskiwana poprzez moduły fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej) oraz kolektory słoneczne (produkcja energii cieplnej), wiatr może być wykorzystywany przez elektrownie wiatrowe (do produkcji energii elektrycznej), natomiast pompy ciepła mogą pobierać ciepło znajdujące się np. w gruncie lub w powietrzu.
Należy zwrócić uwagę, że zielona energia może być użytkowana zarówno przez „małych użytkowników” wykorzystujących ją głównie na potrzeby własne (np. instalacje niedużych systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków jednorodzinnych, przydomowe elektrownie wiatrowe czy pompy ciepła), ale także pozyskiwana na skalę przemysłową, czego przykładem mogą być farmy solarne i wiatrowe.

Dlaczego energia odnawialna jest tak istotna?

Energia odnawialna może być (tudzież jest) rozwiązaniem głównych problemów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł konwencjonalnych – ograniczonych zasobów paliw kopalnych, a także związanych z ich użytkowaniem, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego (przede wszystkim emisją CO2).
Wykorzystanie OZE charakteryzujące się małym wpływem na środowisko naturalne oraz ilość dostępnej energii, jaką można pozyskać (teoretycznie nieskończona biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie, a np. ilość dostępnej energii słonecznej) sprawiają, że odnawialne źródła energii są praktycznie jedyną słuszną alternatywą.

Tekst: Sławomir Markowski

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right