logowanie
szukaj

SONEL SA

Teczka standardowa
SONEL SA
adres i telefon:
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
www: www.sonel.pl/pl email: sonel@sonel.pl tel: 74 85 83 800
SONEL

Firma SONEL od 1994 roku jest polskim producentem wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Producent dostarcza ergonomiczne, specjalistyczne przyrządy pomiarowe, wyroby elektroniczne i usługi.

Oferuje mierniki do pomiaru: rezystancji i impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, zabezpieczeń różnicowoprądowych, prądów i napięć, temperatury, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

Spółka skupia się na takich urządzeniach, które poprawiają bezpieczeństwo oraz jakość życia i pracy.

Dzięki dążeniu do ciągłego rozwoju technologicznego i funkcjonalnego oferowanych produktów, firma uzyskała międzynarodowy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001:2005 oraz rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie produkcji, serwisu i projektowania przyrządów pomiarowych.
Wysoka jakość przyrządów została wielokrotnie doceniona i wyróżniona na międzynarodowych targach elektrotechnicznych tj. ELEKTRO-EXPO, ELTARG, TAREL, ENERGETAB.