logowanie
szukaj

YAWAL SA

Teczka profesjonalna
YAWAL SA
adres i telefon:
ul. Lubliniecka 36
42-284 Herby
tel: 34 352 88 00 faks: 34 357 41 42 www: www.yawal.com
YAWAL

Yawal S.A. jest jednym z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Nasze systemy przeznaczone są do produkcji ścian osłonowych, różnorodnych okien, drzwi i nietypowych konstrukcji przestrzennych. Yawal S.A. jest częścią jednej z największych grup aluminiowych w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmującej się również usługowym tłoczeniem, malowaniem i obróbką profili aluminiowych.

Firma posiada 20-letnie doświadczenie w tworzeniu budynków w całej Polsce a także w całej Europie Środkowo-Wschodniej w szczególności w Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Od 1998 Yawal S.A. jest notowany na GPW.

Yawal S.A. jest nowoczesną, innowacyjną organizacją nastawioną na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców. Pozostajemy jednocześnie wierni zasadom jakie wypracowaliśmy w ciągu wieloletniej współpracy z klientami, architektami i głównymi wykonawcami.

Światowa jakość
Produkowane wyroby oraz świadczone usługi przez Yawal S.A. stanowią realizację tezy: tworzymy jakość, by dać satysfakcję klientom i sobie. Powyższe założenie jest osiągane poprzez standaryzację najwyższej jakości na każdym etapie realizacji zleceń, spełnienie wymagań i oczekiwań klientów z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z wymaganiami norm i przepisów prawa. W tym celu Yawal S.A. wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Rheinland InterCert, w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji profili aluminiowych, architektonicznych systemów aluminiowych dla budownictwa oraz usług malowania proszkowego.

Osiągnięcie wysokiej jakości oferowanych wyrobów i usług jest wynikiem ciągłego doskonalenia: projektowanych systemów, dostarczanych surowców i materiałów od dostawców, poszczególnych etapów produkcji i towarzyszących im metod kontroli oraz technik sprzedaży i obsługi logistycznej. Powyższe obszary przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wspomaga Zintegrowany System Informatyczny IFS Applications. W zakresie nanoszenia powłok proszkowych na aluminium przedsiębiorstwo Yawal S.A. posiada licencję i spełnienia wymagania techniczne Qualicoat Stowarzyszenia Kontroli Jakości Przemysłu Lakierów, Farb i Powłok.

Firma Yawal S.A. świadoma wywieranego wpływu na otoczenie wytwarza swoje produkty w warunkach przyjaznych dla środowiska naturalnego. W tym celu wdrożono System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004 potwierdzony certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków (PRS). Przedsiębiorstwo Yawal S.A. spełnia wszelkie wymagania prawne w tej dziedzinie, prowadzi racjonalną politykę wykorzystania mediów, materiałów i surowców oraz dysponuje skutecznymi urządzeniami w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.