Miesięcznik Murator ONLINE

zamknij
logo

Witamy w pomocy serwisu tuznajdziesz.pl/produkty

Znajdują się tu informacje na temat korzystania z zasobów serwisu.

Podział zasobów w serwisie tuznajdziesz.pl/produkty

Serwis podzielony jest na następujące działy:

 • Produkty – zawarte są w nim karty katalogowe, z których każda opisuje jeden produkt. Karty katalogowe zawierają minimum opis charakteryzujący produkt, dane techniczne oraz zdjęcie produktu. Ponadto mogą zawierać dodatkowe pliki do pobrania w postaci rysunków CAD (pliki w formacie dwg), instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej itp.
 • Firmy – umieszczone są w nim teczki producentów lub generalnych przedstawicieli. Teczki mogą przybierać jedną z trzech form: Standardową, Kompleksową lub Profesjonalną.
 • Poradniki – opublikowane są w nim artykuły stanowiące poradniki zakupowe. Teksty przypisane są do kategorii, tych samych, które obowiązują w Produktach.
 • Wideo – składa się z filmów, których tematyka jest ściśle powiązana z Produktami, Poradnikami i działalnością Firm prezentowanych w tuznajdziesz.pl/produkty.

Karty katalogowe oraz artykuły przyporządkowane są do bardzo szczegółowych podkategorii, z których każda zaliczona jest do jednej głównej kategorii:

 • Budowa i wykończenie
 • Instalacje
 • Wyposażenie
 • Ogród i otocznie domu
 • Narzędzia, sprzęt budowlany, środki transportu
 • Programy komputerowe

Wyszukiwanie potrzebnych informacji w dziale Poradniki może odbywać się na kilka sposobów:

 • po słowach kluczowych,
 • po tagach, przypisanych pod tytułem każdego artykułu,
 • za pomocą chmury najpopularniejszych tagów.

Wyszukiwarki

Każda ze stron działowych wyposażona jest w wyszukiwarkę.

Przydatne funkcje i narzędzia

Porównywanie produktów

Schowek

Zapytaj o produkt

Elektroniczna karta korespondencyjna

Współtworzenie serwisu

Użytkownicy mogą współtworzyć serwis poprzez udostępnienie im narzędzia w formie Dodaj komentarz w kartach katalogowych oraz Dodaj recenzję w artykułach.

Zgłaszanie uwag

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu oraz zawartych w nim informacji należy zgłaszać redakcji. Na dole każdej strony, w tzw. stopce, w zakładce Redakcja serwisu znajdują się wszystkie potrzebne w tym celu dane kontaktowe.