Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Salher CVC-OXIDEP-TC

Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania), z wtórnym osadnikiem stożkowym, kompresorem, rusztem z dyfuzorami i systemem recyrkulacji osadu.

Metoda oczyszczania
biologiczna tlenowa, mechaniczna
Rodzaj
z komorą osadu czynnego
Wersja
z napowietrzaniem
Budowa oczyszczalni
zbiornik z laminatów poliestrowo-szklanych, składający się z osadnika gnilnego i oczyszczalni ze zintegrowanym osadnikiem wtórnym wraz z siecią dyfuzorów drobnopęcherzykowych oraz systemem recyrkulacji osadu nadmiernego
Charakterystyka pracy

• w osadniku wstępnym zachodzi oczyszczanie mechaniczne ścieków z zawiesin łatwo opadających za pomocą organizmów beztlenowych, odseparowanie tłuszczy i pian oraz wymieszanie ścieków

• następnie ścieki przepływają do komory osadu czynnego, w której dzięki intensywnemu napowietrzaniu zachodzi utlenianie azotu amonowego do azotynów i azotanów, biodegradacja luźnych zanieczyszczeń oraz ich przekształcanie w wodę i gaz

• w osadniku wtórnym zachodzi oddzielanie osadu czynnego od wody oraz jego tlenowa stabilizacja, pozbawiona zawiesiny woda wypływa z osadnika przez kołnierz typu Thompson, zaś nagromadzony osad nadmierny zostaje recyrkulowany za pomocą pompy mamutowej do komory osadu czynnego, raz w roku osad jest usuwany przy użyciu wozu asenizacyjnego

Liczba mieszkańców równoważnych
do 10
przepustowość
2 m3/dobę
Zapotrzebowanie terenu (na całą oczyszczalnię)
10 m2
Urządzenia dodatkowe

separator tłuszczów, studzienka z kratą, przepompownia

Stopień oczyszczania ścieków (redukcja)
BZT5
do 95 %
zawiesin
do 95 %
ChZT
do 80 %
azotu ogólnego
30 %
fosforu ogólnego
30 %
Zbiornik
liczba komór
2
materiał
poliester wzmocniony włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
objętość jednostkowa
200 dm3/mieszkańca
pojemność czynna
3100 m3
średnica
1400 mm
wysokość
2175 mm
masa
200 kg
Moc zainstalowana
0.08 kW
Zasilanie
230 V
Sterowanie pracą oczyszczalni
panel elektryczny
Odprowadzenie / wykorzystanie oczyszczonych ścieków
rów melioracyjny, studnia chłonna, drenaż rozsączający
Wyposażenie

• kompresor i ruszt z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi z EPDM do dostarczania tlenu i homogenizacji cieczy

• pompa mamutowa do recyrkulacji osadu czynnego

• osadnik stożkowy z zasilaniem centralnym i kołnierzem Thompson

• rury wlotu i wylotu z PVC

Dane dodatkowe
zastosowanie
oczyszczanie ścieków gospodarczo-bytowych z domów jednorodzinnych, pensjonatów, hoteli, szkół
kraj produkcji
Polska
producent
SALHER
gwarancja
15 lat na szczelność, 2 lata na prawidłowe funkcjonowanie
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
Deklaracja Zgodności z PN-EN 12566, Znak CE, ISO 9001:2000

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right