logowanie
szukaj
mapa kategorii

Dekoracyjna posadzka polerowana BAUTECH FUTURA MICROTERRAFLOOR®

Posadzka betonowa polerowana BAUTECH MICROTERRAFLOOR® to wyglądem zbliżona do granitu dekoracyjna posadzka cienkowarstwowa o gr. 10 – 20 mm. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii zyskuje lustrzany połysk powierzchni oraz wysoką odporność na ścieranie, agresję chemiczną, promienie UV, powstawanie plam, a także łatwość utrzymania w czystości. System posadzki BAUTECH MICROTERRAFLOOR® przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych, szlifowanych posadzek przemysłowo-dekoracyjnych. Do stosowania na nowych jak i istniejących powierzchniach betonowych.

Typ
dekoracyjna
Rodzaj
betonowa
Elementy systemu

• preparat gruntujący Baugrunt®

• warstwa sczepna Baubond®

• cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna Microterratop®

• pielęgnator Terraseal®

• preparat wybłyszczający Terracoat®

Proporcje mieszania
3,0 – 3,3 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Warunki nanoszenia
temperatura otoczenia
od 5 do 30 °C
Przygotowanie podłoża

WERSJA MOKRE NA SUCHE

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm², a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm². Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża (np.asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Celem wyrównania nawierzchni można zastosować polimerowo‐cementowy, uniwersalny podkład posadzkowy UNIFLOOR, zgodnie z kartą techniczną produktu. Tak przygotowane podłoże poddajemy procesowi gruntowania i nanoszenia warstwy sczepnej.

 


Gruntowanie podłoża preparatem BAUGRUNT


Zawartość opakowania dokładnie wymieszać a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji:
1 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda)
2 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda)
Przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać szeroką, miękką szczotką – nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż preparatu. Kolejną warstwę preparatu należy nakładać po wyschnięciu wcześniej nałożonej.

UWAGA! Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podłoża, przeciąg, wysoka wilgotność mogą powodować uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w mokrej zaprawie oraz możliwość pojawienia się spękań i odspojeń.
Na tak przygotowaną nawierzchnię nanosimy preparat BAUBOND.

 

 

Przygotowanie warstwy sczepnej BAUBOND


BAUBOND wymieszać z wodą w proporcji ok. 8,3 – 10 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki BAUBOND. Zaprawę powoli wsypywać do wody i mieszać przez min. 5 minut mieszadłem zamocowanym na wiertarce wolnoobrotowej (400 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przygotowana zaprawa musi mieć odpowiednią lepkość pozwalającą na dobre rozprowadzenie na podłożu. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 45 minut.


UWAGA! W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na zmianą konsystencji zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.


Nanoszenie warstwy sczepnej BAUBOND

 
Wymieszaną zaprawę BAUBOND rozkładać na przygotowanym podłożu twardą szczotką. Wymieszaną z wodą zaprawę pozostawioną w pojemniku na dłużej niż 5 minut należy ponownie przemieszać.
Okres od rozłożenia warstwy sczepnej do rozłożenia warstwy wbudowywanej nie powinien być dłuższy niż 10 min.
UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepności i będzie przyczyną odspojeń.

 

 

WERSJA MOKRE NA MOKRE


Zaprawę MICROTERRATOP można rozkładać na powierzchni świeżo układanego betonu posadzkowego, nisko skurczowego o klasie min.C20/25, wykonanego zgodnie założeniami projektowymi, bądź na cementowo polimerowym, uniwersalnym podkładzie posadzkowym UNIFLOOR, zgodnie z kartą techniczną produktu.
Przed przystąpieniem do rozkładania zaprawy MICROTERRATOP, beton/podkład musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu/podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu/podkładu, dlatego należy często sprawdzać jego stan. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji zaprawy MICROTERRATOP. Do aplikacji można przystąpić, gdy po wejściu na beton/podkład ślady butów nie będą głębsze niż 3‐4 mm. Z powierzchni betonu/podkładu usunąć nadmiar zaczynu cementowego i odświeżyć powierzchnię dyskiem. Następnie przystępujemy do procesu rozkładania przygotowanej zaprawy MICROTERRATOP.

Sposób wykonania

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TERRATOP


Do 3,0 – 3,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki MICROTERRATOP i mieszać przez 3 ‐ 4 minuty w betoniarce lub wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

 


PROCES ROZKŁADANIA ZAPRAWY TERRATOP


Przygotowaną zaprawę MICROTERRATOP wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią grubość przy pomocy zgarniaka dystansowego, łaty z jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew dystansujących, jednocześnie wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równomiernej, gładkiej struktury. Podczas procesu rozkładania, zarówno po warstwie sczepnej BAUBOND jak i po świeżej wylewce należy poruszać się w butach z kolcami.
Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania jednorodnej gładkiej, równej powierzchni.
Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w momencie gdy na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, należy nanieść preparat pielęgnujący TERRASEAL w ilości ok. 0,15 – 0,20 l/m². Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację.
Po całkowitym wyschnięciu pielęgnatora powierzchnię należy przykryć folią w celu dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Folię na posadzce należy utrzymywać przez cały okres dojrzewania aż do momentu rozpoczęcia szlifowania. Nacinanie szczelin dylatacyjnych powinno odbywać się w momencie, gdy ostrze piły nie wyrywa kruszywa z posadzki MICROTERRAFLOOR. Na czas prac dylatacyjnych należy usunąć folię z posadzki. Po zakończeniu nacinania szczelin przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie przykryć folią. Wypełnienie dylatacji masą BAUFLEX należy przeprowadzić w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki MICROTERRAFLOOR.

 

 

PROCES SZLIFOWANIA


Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia.


Potrzebne narzędzia:
‐ Levighetor Max (beton do 500 m²) lub Expander 750 (beton powyżej 500 m²)
‐ Odkurzacz SuperVak KY 80
‐ Diamenty metalowe: DT0,DT1,DT2 (240 mm)
‐ Diamenty polerskie: MCK 3, MCK 4, MCK 5, MCK 6, MCK 7 (75 mm)
‐ Chemia: TERRASEAL, TERRACOAT, AKTIVATOR.


Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych Klindex DT 0 umiejscowionych na planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych Klindex DT 1, DT 2. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, następnie z prawej do lewej strony i z powrotem). Przy pracy z dyskami diamentowo metalowymi DT należy używać Aktivatora w celu ostrzenia diamentów. Następny etap to praca z wykorzystaniem dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów Klindex MCK 3. Szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do ściany. Po zakończeniu pracy z dyskiem MCK 3 należy posadzkę odkurzyć oraz przemyć.
Kolejnym etapem jest aplikacja TERRASEAL. Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni, aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację. Następnie należy odczekać 3‐6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia.
Następny etap to szlifowanie z wykorzystaniem diamentów MCK 4, sposób szlifowania jak przy MCK 3.
Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów MCK 5, MCK 6 i MCK 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu padów z naturalnego włosia i zastosowaniu preparatu TERRACOAT. Po zakończeniu procesu szlifowania, na suchą, czystą i odkurzoną nawierzchnię należy nanieść preparat TERRACOAT. Aplikację produktu TERRACOAT należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak, aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi, gdyż będą one widoczne i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki.

Po wyschnięciu (ok. 60 min.), powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok. 30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2‐3 razy.

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m² w celu określenia zużycia narzędzi, ilości aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu.


Ubytki w posadzce, powstałe wskutek obróbki mechanicznej, należy uzupełnić preparatem TERRAFILL zgodnie z kartą produktu.
Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy Terratop i finalnie wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX lub wkładką wypełniającą BAUFIX.

Dopuszczenie do użytkowania
Ruch pieszy dopuszczalny po 7 dniach od momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki dopuszczalne po procesie szlifowania, jednak nie wcześniej jak po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy utrzymującej się temperaturze 20ºC można przystąpić do procesu szlifowania, niższa temperatura spowalnia proces dojrzewania i wydłuża czas po jakim można zacząć szlifowanie.

Właściwości w stanie utwardzonym
grubość warstwy
10-20 mm
wytrzymałość na zginanie

po 28 dniach 10 N/mm²

wytrzymałość na ściskanie

po 28 dniach 30 N/mm²

odporność na ścieranie
po 28 dniach A6
klasyfikacja ogniowa
A1fl
Opakowanie

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

Dane dodatkowe
zastosowanie

Do wykonywania równych, gładkich, odpornych na ścieranie i intensywne użytkowanie, cienkowarstwowych, zacieranych posadzek betonowych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych. Idealny do mieszkań, centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodowych oraz obiektów sakralnych.

producent
BAUTECH
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje

CE, 09 EN 13813 CT‐C30‐F10‐A6

Dekoracyjna posadzka polerowana BAUTECH FUTURA MICROTERRAFLOOR®

Dekoracyjna posadzka polerowana BAUTECH FUTURA MICROTERRAFLOOR®

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right