logowanie
szukaj
mapa kategorii

Dekoracyjna posadzka z efektem fluorescencyjnym BAUTECH TERRAFLOOR® Glass Fluo

Posadzka epoksydowa TERRAFLOOR GLASS FLUO po oświetleniu światłem ultrafioletowym uzyskuje efekt fluorescencyjny. Cienkowarstwowa posadzka szlifowana o "lustrzanej" gładkości i połysku jest łatwa do utrzymania w czystości. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną. Posadzka z efektem fluorescencyjnym przeznaczona jest do stosowania w prestiżowych obiektach prywatnych, wystawienniczych, użyteczności publicznej, klubach, dyskotekach i wszędzie tam gdzie liczy się jakość, oryginalność i najwyższy poziom estetyki. Posadzka dekoracyjna epoksydowa TERRAFLOOR GLASS FLUO wykorzystywana jest na nowych oraz istniejących już powierzchniach betonowych oraz epoksydowych.

Typ
dekoracyjna
Rodzaj
żywiczna
Elementy systemu

• warstwa gruntująca - standard: BAUPOX 100 ST posypka kruszywo naturalne 0,2 - 0,8 mm

• warstwa zasadnicza: BAUPOX 400HP wymieszany z pigmentem i komponentem szklanym

Warunki nanoszenia
maksymalna względna wilgotność powietrza
do 75 %
temperatura podłoża
od 10 °C
Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm². Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

Sposób wykonania

Warstwa gruntująca

Materiał: BAUPOX 100 ST. Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie mokrą żywicę równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm w ilości ok. 1,00 kg/m² – luźny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Zużycie: 0,30 – 0,50 kg/m².

 

Warstwa zasadnicza

Materiał: BAUPOX 400HP (składnik A+B) + pigment FLUOTINT + komponent GLASS Składnik A żywicy BAUPOX® 400 HP wymieszać z pigmentem (dozowanie pigmentu: 10% żywicy wagowo). Dodać składnik B do składnika A, całość dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min. Przygotowaną żywicę wymieszać z komponentem GLASS A, następnie dodać komponent GLASS B i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną mieszankę należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Uzyskaną warstwę należy dokładnie zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej. Posadzkę pozostawić do utwardzenia na min. 24 godziny.

UWAGA: Nie dopuszcza się dodawania komponentu GLASS B przed wymieszaniem żywicy z komponentem GLASS A. Zużycie materiałów przy grubości posadzki 15 mm: żywica 3,65 kg/m², komponent GLASS A 13 kg/m², komponent GLASS B 20 kg/m².

UWAGA: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 

Warstwa szlamująca

Materiał: BAUPOX 400HP + pigment + mączka szklana W przypadku większych ubytków pierwszą warstwę żywicy szlamującej zagęścić mączką szklaną do pożądanej konsystencji. Kolejne etapy szlamowania należy wykonywać bez dodatku mączki szklanej. Mieszankę należy równomiernie rozłożyć na wyszlifowanej posadzce za pomocą pacy stalowej lub gumowej rakli. Zużycie 0,15-0,20 kg/m².

 

PROCES SZLIFOWANIA

Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. Posadzkę TERRAFLOOR GLASS należy szlifować „na mokro”. Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych o gradacji 60 umiejscowionych na planetario. Posadzkę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych o gradacji 120. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, a następnie z prawej do lewej strony i z powrotem). Kolejnym etapem jest szlamowanie, po pełnym utwardzeniu warstwy szlamującej powtórnie szlifujemy przy użyciu dysków metalowych o gradacji 120. Następny etap to praca z wykorzystaniem dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów o gradacji 100. Szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do ściany. Kolejny etap to szlifowanie z wykorzystaniem diamentów o gradacji 200, sposób szlifowania jak przy gradacji 100. Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki przy użyciu diamentów o kolejnych gradacjach 400, 800, 1500, kończąc na 3000. Opcjonalnie celem uzyskania większego połysku jest zastosowanie preparatu TERRACOAT i wybłyszczenie przy użyciu wysokoobrotowej polerki (1500 obr./min.). Aplikację produktu TERRACOAT należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego, uprzednio zwilżonego, tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi , gdyż będą one widoczne i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki.

WAŻNE: mop przed użyciem musi być zwilżony wodą. Po wyschnięciu (ok. 60 min.), powierzchnię należy wypolerować specjalnym diamentowym padem polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok. 30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2-3 razy.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m² w celu doboru narzędzi, określenia ich zużycia, ilości aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie posadzki i finalnie wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX.


CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

TERRAFLOOR GLASS SYSTEM należy utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie ręczne lub też czyszczenie mechaniczne przy pomocy urządzeń szorująco-zbierających z dodatkiem aktywnych środków czyszczących. Dopuszczalne jest stosowanie detergentów o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym - pH od 5,5 do 10. Temperatura środka czyszczącego nie może przekraczać 60 ˚C. Zabrania się czyszczenia posadzki przy użyciu silnych rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz środków z zawartością aktywnego chloru.

Dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20ºC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70%:

• ruch pieszy – po 24 godzinach,

• obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach,

• całkowita odporność – po 7 dniach.

Właściwości w stanie utwardzonym
grubość warstwy

≥15 mm

wytrzymałość na odrywanie

>1.5 N/mm²

wytrzymałość na zginanie

>10 MPa

wytrzymałość na ściskanie
>60 MPa
twardość
>100 MPa
odporność na ścieranie

• tarcza Boehmego <10 (cm³/50cm²)

• ścieranie udarowe >5000 obrotów (ap. RS-1)

klasyfikacja ogniowa
Cfl -s1 oraz trudnozapalny
właściwości przeciwpoślizgowe
R10, R11
Dane dodatkowe
zastosowanie

• Do wykonywania równych, gładkich, efektownych cienkowarstwowych, zacieranych i szlifowanych posadzek epoksydowych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych.

• Do wykonywania posadzek z zatopionym podświetleniem LED.

• Idealny do mieszkań, centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodowych oraz obiektów sakralnych.

producent
BAUTECH
Elementy systemu
Dekoracyjna posadzka z efektem fluorescencyjnym BAUTECH TERRAFLOOR® Glass Fluo galaktyczna promenada

Dekoracyjna posadzka z efektem fluorescencyjnym BAUTECH TERRAFLOOR® Glass Fluo galaktyczna promenada

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right