logowanie
szukaj
mapa kategorii

Elastyczny szlam uszczelniający BASF PCI Seccoral® 1K

tagi tematyczne szlam uszczelniający BASF

Szlam uszczelniający PCI Seccoral® 1K to produkt elastyczny przeznaczony do uszczelniania pod okładziny ceramiczne balkonów, tarasów oraz pod prysznice. Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca jest stosowana również jako izolacja powłokowa balkonów i tarasów. Charakteryzuje się wodoszczelnością, paroprzepuszczalnością i ma właściwości mostkujące rysy. Ma zastosowanie w lokalach mokrych, a także w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.

 

Więcej informacji o produkcie >>>

Skład
mieszanka drobnego cementu z uplastyczniającymi tworzywami sztucznymi. Nie zawiera szkodliwego dla zdrowia, krzemicogennego, drobnego pyłu kwarcowego
Kolor
szary
Temperatura stosowania
od -20 do 80 °C
Przygotowanie podłoża

• Podłoże powinno być stabilne, możliwie równe i poro wate na powierzchni. Musi być ono wolne od raków i kawern, pyłu, dodatków wodoszczelnych, oleju, lakierów i innych warstw zmniejszających przy czepność. Zagłębienia oraz raki na ścianie należy zaszpachlować betonową masą szpachlową PCI Polycret 5 lub zaprawą napraw czą PCI Pericret.

 

• Bloczki hutnicze i betonowe należy tynkować przed naniesieniem środka tynkiem z grupy zapraw P III wg DIN 18 550.

 

• Wyoblać krawędzie, fasety wygładzać w promieniu co najmniej 4 cm. Fasety wykonywać zaprawą budowlaną lub naprawczą PCI Repafix. Dokładnie namoczyć podłoże cementowe - musi być ono lekko mokre w momen cie nakładania. Nie może mieć powierzchniowej warstwy wody lub kałuż. Posadzki asfaltowe we wnętrzach i wyszlifowane jastrychy anhydrytowe lub gipsowe należy gruntować nierozcieńczonym gruntem PCI Gisogrund lub PCI Gisogrund Rapid i pozostawić grunt do wyschnięcia. Jastrychy anhydrytowe lub gipsowe nie mogą wykazywać we wnętrzach powyżej 0,5% wilgoci resztkowej (pomiar urządzeniem CM).

Aplikacja

Wymagane jest, zależnie od sposobu nakładania dwie lub trzy warstwy PCI Seccoral 1K, które muszą pokrywać całą powierzchnię. Powłoka musi wykazywać w każdym miejscu wymaganą grubość minimalną dla oczekiwanego obciążenia wodą.

 

1. Zmieszać wodę i PCI Seccoral 1K w odpowiednim naczyniu zarobowym i mieszać miesza dłem lub mieszalnikiem (np. firmy Collomix) jako nakładka na wiertarkę do uzyskania plastycznej, zaprawy bez grudek. Odczekać czas dojrzewania PCI Seccoral 1K ok. 3 minut. Następnie ponownie krótko zamieszać.

 

2. Pierwsza warstwa, o płynniejszej konsystencji (ilość wody: 290 ml/kg PCI Seccoral 1K) jest mostkiem sczepnym nanoszonym ławkowcem lub pacą w odpowiedniej ilości na całej powierzchni. Pokrywać starannie krawędzie wyoblenia.

 

3. Przeloty rur i odpływy podłogowe należy uszczelnić manszetą uszczelniającą PCI Pecitape 35 x 35 lub PCI Pecitape 10 x 10; spoiny narożne i połączenia podłoga-ściana, o ile nie wykonano wklęsłych wyobleń, uszczelnić taśmą uszczelniającą PCI Pecitape 120. Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape lub taśmę uszczelniającą PCI Pecitape 120 wklejać w drugą warstwę PCI Seccoral 1K.

 

4. Po wyschnięciu pierwszej warstwy można nakładać drugą warstwę uszczelnienia pacą zębatą 6 mm wygładzając bruzdy gładką stroną pacy. Można także nakładać drugą i trzecią warstwę ławkowcem lub wałkiem.

 

5. Układanie okładzin ceramicznych Na utwardzonej warstwie uszczelniającej PCI Seccoral 1K można układać płytki ceramiczne już po ok. 24 do 48 godzin, korzystając z klejów PCI Nanoflott lub PCI Rapidflott lub zaprawy klejowej PCI Nanolight lub FT-Extra. Na zewnątrz płytki muszą być układane na kleju bez pustek powietrznych.

Magazynowanie

w suchym i chłodnym miejscu nie przechowywać długotrwale w temperaturze powyżej 30ºC, ok. 9 miesięcy

Opakowanie
wzmocniony worek 15 kg z wkładką PE nr art./kod EAN 1810/1 oraz worek 3.5 kg nr art./kod EAN 1811/8
Dane dodatkowe
zastosowanie

• tworzący trwałą izolację strukturalną muru przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci,

 

• do wykonywania iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej w murach ceglanych, kamiennych lub w ścianach betonowych,

 

• do uszczelniania drobnych pęknięć o szerokości rozwarcia rys < 0.5 mm (możliwa aplikacja przy użyciu pędzla),

 

• służy również do wzmacniania powierzchni wykonanych na bazie zapraw cementowych poprzez krzemianowanie

producent
BASF
Elastyczny szlam uszczelniający BASF PCI Seccoral® 1K

Elastyczny szlam uszczelniający BASF PCI Seccoral® 1K

(fot. BASF)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right