logowanie
szukaj
mapa kategorii

Epoksydowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® F do betonu i jastrychu

Epoksydowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® F to produkt dwuskładnikowy do ciśnieniowego zamykania rys i zalewania pustek w betonie i jastrychu. Żywica epoksydowa PCI Apogel® F o małej lepkości przeznaczona jest do rys suchych i tych o zawilgoconych bocznych powierzchniach wewnętrznych.

 

Więcej informacji o produkcie >>>

Skład
dwuskładnikowa, żywica epoksydowa oraz utwardzacz
Gęstość
składnik A
do 1.12 g/cm3 (żywica)
składnik B
do 0.95 g/cm3 (utwardzacz)
Proporcje mieszania

żywica : utwardzacz

• objętościowo - 3:1

• wagowo - 100:29

Przygotowanie podłoża

Rysy w betonie

• Rysy muszą być czyste i odpylone. Ich wewnętrzne powierzchnie mogą być wilgotne, ale nie mokre. Przed iniekcją zamontować końcówki iniekcyjne (tzw. pakery) w wykonanych wcześniej odwiertach lub przykleić na betonie. W przypadku rys wilgotnych stosować tylko końcówki iniekcyjne w odwiertach.

Sposób nakładania

Montaż końcówek iniekcyjnych w odwiertach

• Naprzemiennie po obu stronach rysy wykonać skośnie do powierzchni betonu odwierty o średnicach dopasowanych do średnic końcówek iniekcyjnych. Osie odwiertów winny przecinać rysę mniej więcej w połowie grubości elementu. Odległości między odwiertami nie powinny przekraczać połowy grubości elementu budowlanego bądź 60 cm. Odpylić otwory. Zamocować w otworach końcówki iniekcyjne i zaszpachlować szczelnie powierzchnię rysy alternatywnie jednym z następujących produktów PCI: - PCI Polyfix® 5 Min., w przypadku planowanej iniekcji po 30 do 60 minutach lub w przypadku wilgotnej powierzchni betonu; - PCI Collastic®, w razie planowanej iniekcji najwcześniej po ok. 3 godzinach lub gdy w czasie szpachlowania albo iniekowania mogą wystąpić niewielkie zmiany szerokości rysy (obciążenia dynamiczne), - PCI Bauharz® lub PCI Epoxigrund® 390 z dodatkiem mączki kwarcowej, jeśli po ok. 24 godzinach planowana jest iniekcja wysokociśnieniowa.

Montaż końcówek iniekcyjnych naklejanych

• Oczyścić powierzchnię elementu budowlanego przez oszlifowanie. Wzdłuż rysy przy użyciu PCI Collastic® lub PCI Bauharz® nakleić końcówki iniekcyjne w odstępie równym grubości elementu budowlanego. Następnie przeszpachlować powierzchnię rysy między końcówkami zgodnie z opisem dla końcówek iniekcyjnych w odwiertach. Rysy lub nacięcia przeciwskurczowe w jastrychach.

• Przy pomocy szlifierki kątowej poszerzyć rysę i ewentualnie pogłębić jątak, by osiągnęła głębokość równą ½do 2/3 grubości jastrychu. W odstępie10 do 20 cm naciąć w podobny sposób poprzecznie do osi rysy bruzdy o długości ok. 10 cm i głębokości równej ok. 2/3 grubości jastrychu. Dokładnie odpylić rysę i poprzeczne bruzdy.

• Uwaga na jastrychy z ogrzewaniem podłogowym!

• W przypadku jastrychów z ogrzewaniem istnieje w trakcie pogłębiania rysy i wykonywania nacięć poprzecznych poważne ryzyko uszkodzenia przewodów grzewczych. W razie wątpliwości należy zrezygnować z takiej metody naprawy rys.

Jastrychy odspojone od podłoża

• Metodą opukania młotkiem określić zasięg odspojenia. Zależnie od wielkości odspojonej powierzchni na jej brzegach lub w określonym rozstawie na całym jej obszarze nawiercić pionowe otwory w jastrychu sięgające do jego podłoża. Odpylić dokładnie odwierty i osadzić w nich końcówki iniekcyjne, pozostawiając dwie lub więcej jako otwarte, w celu uniknięcia uniesienia odspojonego jastrychu pod ciśnieniem iniekcji.

Zakres temperatur wykonywania izolacji
od 8 do 35 °C
Lepkość
do 600 mPas - przy 8ºC; do 300 mPa·s - przy 15ºC; do 190 mPa·s - przy 23ºC; do 120 mPa·s - przy 35ºC
Czas przerobu
do 7 h - przy 8ºC; do 5 h - przy 15ºC, do 120 minut - przy 23ºC; do 40 minut - przy 35ºC
Przyczepność
≥ 2 MPa

(do podłoża betonowego po 7 dniach twardnienia, mierzona metodą "pull-off" wg PN-EN 1542)

Kolor
przeźroczysty
Warunki składowania
w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej trwale 30°C, przez 18 miesięcy
Opakowanie
puszka blaszana, pojemnik zespolony 1 kg - żywica i utwardzacz
Dane dodatkowe
zastosowanie

• wewnątrz i na zewnątrz, na posadzki, ściany i sufity,

• do sklejania siłowego metodą iniekcji ciśnieniowej i nieelastycznego uszczelniania rys, pęknięć i pustek w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, monolitycznych i prefabrykowanych, elementach betonowych i żelbetowych takich, jak: ławy i płyty fundamentowe, ściany, słupy, podciągi, płyty stropowe,

• do grawitacyjnego lub ciśnieniowego wypełniania rys, pęknięć, szczelin przeciwskurczowych, przerw roboczych i pustek w jastrychach cementowych przed wykonaniem na nich okładzin płytkowych, wylewek poziomujących i wykładzin posadzkowych,

• do sklejania z podłożem betonowym odspojonych od niego jastrychów cementowych,

• do sklejania z podłożem odspojonych okładzin płytkowych, mocowanych na cementowych zaprawach klejących,

• do wklejania w beton kotew stalowych,

• w budownictwie ogólnym i przemysłowym, także w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich, np. kominach, chłodniach kominowych, tamach, falochronach, nabrzeżach portowych, zbiornikach wodnych i ściekowych,

• do napraw w drogowej i kolejowej inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakadach drogowe, tunele itp.) zgodnie z Aprobatą IBDiM nr
AT/2014-02-3041.

producent
BASF
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje

zgodna z normą PN-EN 1504-5.

Epoksydowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® F do betonu i jastrychu

Epoksydowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® F do betonu i jastrychu

(fot. BASF)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right