Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Kit uszczelniacz poliuretanowy do dylatacji BASF PCI Escutan® TF do obiektów hydrotechnicznych i gospodarki ściekowej

tagi tematyczne uszczelniacz do fug

Kit uszczelniający BASF PCI Escutan® TF to uszczelniacz poliuretanowy stosowany w oczyszczalniach ścieków, dróg wodnych, w budownictwie mostów i kanałów. Ten dwuskładnikowy, elastyczny uszczelniacz poliuretanowy do dylatacji jest odporny na mikroorganizmy i oddziaływanie promieni UV. Przystosowany jest do chemoodpornego wypełniania spoin dylatacyjnych. Odporny jest także na warunki atmosferyczne, starzenie i wodę pod ciśnieniem - wodoszczelny. Uszczelniacz poliuretanowy charakteryzuje się także wysoką wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i ma bardzo dobrą przyczepność do niemal wszystkich materiałów budowlanych.

Rodzaj
uszczelniacz poliuretanowy
Kolor

• składnik bazowy: szary,

• utwardzacz: biały

Przeznaczenie
wewnętrzne, zewnętrzne
Konsystencja
pastowata
Odporność termiczna

od -30 do +80ºC

Wydajność

wydajność pojemnika 2.5 l:

• spoina 10 × 10 mm: 25 m,

• spoina 15 × 10 mm: od 16 do 17 m

Temperatura otoczenia podczas aplikacji
od 5 do 30 °C
Przygotowanie podłoża

• Powierzchnie spoiny muszą być suche, zwarte oraz wolne od pyłu i zanieczyszczeń, zwłaszcza smoły i bitumów. Tłuszcze, smary i oleje należy usuwać z podłoży niechłonnych rozcieńczalnikiem uniwersalnym.

• Usunąć ewentualną rdzę i zgorzelinę z elementów stalowych.

• Wykonać podbudowę z polipropylenowego sznura dylatacyjnego. W przypadku braku miejsca na sznur, ułożyć na dnie spoiny pasek folii PE.

• Okleić podłoże z obu stron wzdłuż szczeliny papierową taśmą samoprzylepną.

Sposób nakładania

Narzędzia i urządzenia potrzebne do przygotowania i aplikacji produktu metodą wtłaczania:

• mieszadło spiralne PCI Drillrührer M 05 krótkie,

• 5-otworowa płyta wyciskowa PCI Fünfloch-Druckplatte F 02,

• puste kartusze z tworzywa sztucznego PCI Leerkartusche aus Kunststoff K 02.

Mieszanie:

• Wycisnąć w całości utwardzacz z kiszki do puszki ze składnikiem bazowym, spełniającej jednocześnie funkcję naczynia zarobowego. Przez ok. 5 minut mieszać intensywnie obydwa składniki ze sobą, używając mieszadła spiralnego, zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej (ok. 400 obr./min), w celu uzyskania całkowicie jednorodnej masy.

Napełnianie kartuszy:

• Do napełniania posłużyć się 5-otworową płytą wyciskową. Nasadzić 5 pustych kartuszy na otwory płyty wyciskowej i zamocować je od góry płytą dociskową ze śrubą motylkową. Przez wciśnięcie płyty wyciskowej w głąb naczynia zarobowego napełnić kartusze masą. Zdjąć płytę dociskową i kolejno zamontować kartusze w wyciskarce.

Wypełnianie spoin:

• PCI Escutan® TF można wyciskać w jednym cyklu roboczym w płaszczyźnie pionowej i poziomej do spoin o szerokości do ok. 3 cm. W przypadku szerszych spoin, najpierw wycisnąć uszczelniacz przy bocznych powierzchniach szczeliny, a następnie wypełnić przestrzeń środkową.

Wykonywanie uszczelnienia styku elementu stalowego i fundamentu betonowego:

• Metodą szpachlowania nałożyć przygotowaną masę uszczelniacza na powierzchnię betonu wokół elementu stalowego, wciskając ją przy tym w podłoże i zagęszczając. Wyprofilować wymagany kształt uszczelnienia i wygładzić jego powierzchnię.

Opakowanie

pojemnik 2.5 l (puszka 1.79 l składnika bazowego + kiszka 0.7 1 I utwardzacza)

Przechowywanie i transport

12 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 ºC

Dane dodatkowe
zastosowanie

• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, do ścian i posadzek,

• do elastycznego uszczelniania dylatacji (także konstrukcyjnych), przejść rurowych oraz spoin łączących różne elementy budowalne, na powierzchniach obciążonych mechanicznie i narażonych na ciśnieniowe działanie wody i cieczy agresywnych chemicznie, np. w zbiornikach i kanałach ściekowych, w budowlach hydrotechnicznych (nabrzeża portowe, falochrony, zapory wodne, śluzy),

• do uszczelniania dylatacji i spoin łączących (np. wokół fundamentów maszyn) posadzek w halach produkcyjnych w przemyśle chemicznym i spożywczym, także obciążonych ciężkim ruchem kołowym.

• do wypełniania spoin dylatacyjnych i łączących w ceramicznych okładzinach płytkowych w oczyszczalniach ścieków (zbiornikach, kanałach itp.). Do wykonywania elastycznych połączeń prefabrykatów żelbetowych i stalowych oraz różnego rodzaju obróbek blacharskich,

• do wykonywania uszczelnień zamocowania stalowych konstrukcji inżynierskich (np. słupów napowietrznych linii energetycznych) w fundamentach żelbetowych.

producent
BASF
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
spełnia wymagania normy EN 15651-4
Kit uszczelniacz poliuretanowy do dylatacji BASF PCI Escutan® TF do obiektów hydrotechnicznych i gospodarki ściekowej

Kit uszczelniacz poliuretanowy do dylatacji BASF PCI Escutan® TF do obiektów hydrotechnicznych i gospodarki ściekowej

(fot. BASF)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right