Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Masa bitumiczna BOSTIK HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus

Masa bitumiczna HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus firmy BOSTIK to masa uszczelniająca nie zawierająca rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna.  Przeznaczona do uszczelnienia zewnętrznych części podziemnych oraz uszczelnień pod jastrychami przeciw wilgoci gruntowej, wodzie bezciśnieniowej oraz ciśnieniowej. Może być użyta również jako klej do płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych obwodowo. To hydroizolacja na bazie wzmocnionej włóknami i wzbogaconej tworzywami sztucznymi emulsji oraz odpowiednio dobranego komponentu proszkowego. Ma dobrą przyczepność do podłoży suchych i lekko wilgotnych. Szybko schnie i jest odporna na deszcz krótko po nałożeniu. Tworzy elastyczną, zamykającą pęknięcia i wodoszczelną powłokę. Uszczelnienie musi być wykonane od strony zwróconej ku przenikającej wodzie.
Masa bitumiczna BOSTIK Dickbeschichtung 2K plus dostępna jest w opakowaniach: wiadro 30 kg (składnik A - 22 kg + składnik B w worku 8 kg).

Rodzaj wyrobu
masa uszczelniająca dwuskładnikowa
Skład
emulsja bitumiczna wzmocniona włóknami i wzbogacona tworzywami sztucznymi oraz komponent proszkowy
Ilość warstw
2
Grubość warstwy
od 3 do 4.8 mm zależnie od miejsca zastosowania oraz wilgotnosci podłoża
Kolor
czarny
Temperatura stosowania
od 5 do 30 °C
Zużycie

• 1.2-2.4 kg/m2 - warstwa nakładana szpachlą zębatą, mocowanie płyt ochronnych

• 4,3 kg/m2 - uszczelnianie przed wilgocią gruntu i niewstępującą wodą; uszczelnianie przed nienapierającą wodą w wilgotnych pomieszczeniach (umiarkowane absorbowanie)

• 5.8 kg/m2 - uszczelnienie przed wstępującą wodą infiltracyjną

Zdolność pokrywania zarysowań
od 2 mm
Wodoszczelność
tak
Podłoże

• wszystkie podłoża mineralne (tynk, beton, jastrych, silikaty, beton komórkowy, cegła, pustaki ceramiczne itp.)

• płyty ochronne, drenażowe i izolacyjne

Przygotowanie podłoża

• podłoże musi być mocne, nośne, czyste i równe oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych, rozstępujących się pęknięć lub gratu; bez resztek olejów, oleju do smarowania deskowania, tłuszczu, kurzu oraz innych środków antyadhezyjnych,

• powierzchnie murowane należy szczelnie zafugować; krawędzie oraz łączenia między sufitem a ścianą (fasety, dł. min. 4 cm) zaokrąglić; wyoblenia w obszarze ściany/podwaliny wykonać zaprawą HEY'DI Sperrmörtel co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac,

• od przedniej krawędzi betonowej podwaliny na wysokość 30 cm na ścianach okalających zaleca się nanieść powłokę z zaprawy szarej K 11 Flex,

• miejsca mokre należy osuszyć, a stojącą wodę usunąć,

• na powierzchnie chłonne nanieść jako środek adhezyjny warstwę wstępną z Dickbeschichtung, rozcieńczonej z wodą w stosunku 1 do 6,

• w piwnicach betonowych jako pierwszą warstwę należy wykonać szpachlowanie drapane z Dickbeschichtung 2K,

• stare warstwy bitumiczne wymagają odrębnego przygotowania,

• podłoża zagrożone pęknięciami, np. nieregularne mury, otwarte, niewypełnione zaprawą szczeliny i mury z dużych kamieni oraz bardzo nierówne powierzchnie z dużymi zagłębieniami należy wzmocnić siatką zbrojącą HEY`DI Armierungsgewebe,

• w przypadku klejenia płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych masę nakłada się punktowo na płyty i przyciska je do wyschniętej warstwy uszczelnienia

Przygotowanie mieszanki

przed dodaniem składnika proszkowego, płynny składnik krótko przemieszać wolnoobrotowym mieszadłem na jednorodną, pozbawioną grudek masę; po dodaniu proszku czas mieszania zależnie od rodzaju mieszadła wynosi od 2 do 3 minut

Sposób nakładania
szpachlą
Schnięcie powłoki w temp. +20ºC
48 h
Czas zużycia gotowego produktu

ok. 2 h

Obciążenie powłoki

• przed kolejnymi pracami warstwy masy bitumicznej muszą całkowicie wyschnąć,

• przed nałożeniem kolejnych produktów należy wykonać test wzajemnej tolerancji,

• po wyschnięciu warstwy unikać obciążenia wodą od strony podłoża

Okres przydatności
12 miesięcy
Magazynowanie
w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem oraz chronionym przed silnym nagrzaniem
Opakowanie
30 kg (masa bitumiczna - wiadro 22 kg; proszek - worek 8 kg)
Dane dodatkowe
zastosowanie

• do skutecznego i trwałego uszczelniania przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem obsypanych ziemią części budowli, np. piwnice, niepodpiwniczone budynki, fundametny, płyty fundamentowe, zakończenia, przepusty rurowe;

• jako klej do płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obwodzie

producent
BOSTIK
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
DIN 18 195
Masa bitumiczna BOSTIK Dickbeschichtung 2K plus

Masa bitumiczna BOSTIK Dickbeschichtung 2K plus

(fot. Bostik)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right