logowanie
szukaj
mapa kategorii

Masa tynkarska akrylowa FARBY KABE Permuro 25 kg

Tynk akrylowy Permuro o uziarnieniu 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm lub 3 mm to masa tynkarska do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Tynk cienkowarstwowy stosowany jest na podłoża mineralne oraz na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Masa tynkarska Permuro należy do systemu ociepleń na bazie styropianu KABE THERM RENO.

Sposób nanoszenia
ręczny
Typ
cienkowarstwowy
Rodzaj tynku
ze względu na spoiwo
akrylowy
ze względu na liczbę nakładanych warstw
jednowarstwowy
Przeznaczenie
zewnętrzne
Postać handlowa
gotowa do użycia
Czas schnięcia
6 h w 20ºC i przy wilgotności względnej powietrza 55%

Uziarnienie
1 mm 1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm
Pigmenty
odporne na wpływ czynników atmosferycznych organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Faktura
pełna, drapana/mieszana
Kolory
biały
Rodzaj podłoża
mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID.Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. W przypadku nakładania akrylowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM RENO, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Akrylową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach.

Gruntowanie
Podłoże należy zagruntować preparatem Grunt PERMURO GT (GB/GK). Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 h. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.
Przygotowanie mieszanki

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Właściwa ilość wody
max. 0.25 l na 25 kg tynk - tylko w uzasadnionych przypadkach
Aplikacja
Nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Masę tynkarską o fakturze modelowanej należy nakładać na podłoże pacą ze stali nierdzewnej na grubość 1÷5 mm, a następnie w zależności od potrzeb wyprowadzić wzór wałkiem, pacą lub gąbką.
Narzędzia
paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa, wałek, gąbka
Temperatura nakładania
od 5 do 25 °C
Opakowanie
25 kg
Warunki przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Okres przydatności
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Dane dodatkowe
zastosowanie
do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków
producent
FARBY KABE POLSKA
Masa tynkarska akrylowa FARBY KABE Permuro

Masa tynkarska akrylowa FARBY KABE Permuro

(fot. FARBY KABE)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right