Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Płyn do iniekcji BASF PCI Saniment® Injekt R do wtórnych izolacji poziomych

tagi tematyczne płyn do iniekcji BASF

Płyn iniekcyjny BASF PCI Saniment® Injekt R przystosowany jest do wykonania wtórnych izolacji poziomych i wzmacniania podłoży. Przeznaczony jest do izolacji w strukturze murów przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci oraz wzmacniania podłoży na bazie zapraw cementowych. To płyn do iniekcji dwufunkcyjny, reaktywny, głęboko penetrujący tworzący trwałą izolację strukturalną muru przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci. W przypadku wyższego stopnia wypełnienia porów wodą, zabieg iniekcji ciśnieniowej przeprowadza się po częściowym osuszeniu muru.

 

Więcej informacji o produkcie >>>

Skład
krzemian potasu, metylokrzemian potasu, hydrofobizatory
Gęstość
gotowa mieszanka
1.155 g/cm3

± 0,02 kg/dm³, w temp. 20ºC

Przygotowanie podłoża

 

• Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy określić przyczyny zawilgoceń oraz stopień i wysokość ich występowania. Zaleca się wykonanie pomiarów wilgotności względnej muru w obszarze planowanych prac iniekcyjnych oraz stężenia szkodliwych soli budowlanych (Cl-, NO3 -, SO4 2-). Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych powinny być usunięte wady konstrukcyjne muru.

• Pracom przy wykonaniu przepon strukturalnych muru powinny towarzyszyć roboty tynkarskie, związane z wymianą skorodowanych wypraw na tynki renowacyjne PCI Saniment®.

• Powierzchnię muru oczyścić. Skorodowane lub zawilgocone tynki należy skuć na wysokość min. 80 cm ponad strefę występowania zjawisk korozyjnych. Skorodowane spoiny oczyścić poprzez klamrowanie na głębokość ok. 2 cm. Następnie podłoże wyrównać przy zastosowaniu zaprawy PCI Saniment® 03. Na tak przygotowane podłoże, w pasie 30 cm powyżej oraz poniżej poziomu nawiercanych otworów, nanieść dwie warstwy zaprawy uszczelniającej PCI Berraseal® CS. Na drugą, świeżą warstwę należy nanieść obrzutkę renowacyjną PCI Saniment® 04.

• Dokładnie wytrasować położenie otworów iniekcyjnych stosując się do poniższych zaleceń (patrz punkt: Aplikacja). Odwierty należy wykonywać przy użyciu wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych w celu ograniczenia powstawania drgań, które mogą osłabić statykę starych murów. Otwory powinny być tak prowadzone, aby przechodziły przez min. jedną spoinę poziomą w murze. W grubszych murach wymagane jest przejście otworów przez co najmniej dwie spoiny.

• W ścianach o grubości > 130 cm, przy lokalizacji przepon poniżej poziomu terenu, zaleca się wykonanie otworów obustronnych. 1.6 Nawiercone otwory należy oczyścić, np. sprężonym powietrzem lub mechanicznie, przy użyciu szczotki.

• W przypadku występowania w murze pustych przestrzeni, obszarów nie wypełnionych w całości zaprawą lub pęknięć, należy je wstępnie wypełnić zaprawą wypełniającą PCI Bohrlochsuspension (opcjonalnie: rzadką zaprawą PCI Saniment® 04). Po stwardnieniu zaprawy należy otwory ponownie rozwiercić.

Sposób nakładania

Wtórna izolacja pozioma

1. Metoda grawitacyjna

• Płyn iniekcyjny wprowadza się w otwory o średnicy 30 mm nawiercone w rozstawie osiowym max. 12 cm (alternatywnie 18 mm co 10 cm). Otwory należy wykonywać w pod katem 30-40° w stosunku do płaszczyzny poziomej. Długość otworu odpowiada grubości muru pomniejszonej o 50 mm. Przy iniekcjach dwustronnych należy tak dobrać długość odwiertów, aby ich głębokość wynosiła min. 2/3 grubości muru. W przypadku zastosowania iniekcji dwurzędowej (zalecana w przypadku murów kamiennych) iniekcję prowadzić w dwóch równoległych rzędach odległych o ok. 7-8 cm – otwory powinny być wiercone w tzw. mijankę, z przesunięciem o ½ pomiędzy rzędem dolnym i górnym.

 

2. Metoda ciśnieniowa

• Przygotowanie muru, głębokość odwiertów, rozstawy otworów – przyjmuje się analogiczne zalecenia jak w przypadku metody grawitacyjnej. Średnica otworów powinna wynosić 12-18 mm i być dostosowana do wielkości i rodzaju używanego pakera. Kąt nachylenia otworów: 0-45°. Do iniekcji ciśnieniowej stosować odpowiednie pompy, nasycając mur płynem iniekcyjnym PCI Saniment® Iniekt R pod ciśnieniem 0.2-0.7 MPa.

 

Wzmacnianie podłoża

1. Płyn PCI Saniment® Injekt R nanosić kilkukrotnie, obficie pędzlem lub metodą natrysku bezpośrednio na podłoże. Zużycie materiału jest ściśle uzależnione od chłonności podłoża i orientacyjnie wynosi: ok. 0.4 l/m² w przypadku podłoży nasiąkliwych oraz ok. 0.2 l/m² w przypadku podłoży mało nasiąkliwych. Po aplikacji pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Produkt PCI Saniment® Injekt R może być stosowany na silnie zawilgoconych murach, tynkach, gazobetonie i betonie bezpośrednio pod mineralne powłoki izolacyjne typu PCI Barraseal® CS lub PCI Seccoral® 2K. Takie rozwiązanie umożliwia aplikację bitumicznych powłok izolacyjnych np. PCI Pecimor® 2K lub membran bitumicznych PCI Pecithene® przy wysokiej wilgotności podłoża.

Zakres temperatur wykonywania izolacji
od 5 do 25 °C
Kolor
bezbarwny
Warunki składowania

min. 12 miesięcy, w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed mrozem

Opakowanie

20 l – kanister z tworzywa sztucznego

Dane dodatkowe
zastosowanie

• tworzący trwałą izolację strukturalną muru przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci,

• do wykonywania iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej w murach ceglanych, kamiennych lub w ścianach betonowych,

• do uszczelniania drobnych pęknięć o szerokości rozwarcia rys < 0.5 mm (możliwa aplikacja przy użyciu pędzla),

• służy również do wzmacniania powierzchni wykonanych na bazie zapraw cementowych poprzez krzemianowanie

producent
BASF
Płyn do iniekcji BASF PCI Saniment® Injekt R do wtórnych izolacji poziomych

Płyn do iniekcji BASF PCI Saniment® Injekt R do wtórnych izolacji poziomych

(fot. BASF)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right