logowanie
szukaj
mapa kategorii

Poliuretanowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® E do uszczelnienia rys w betonie

Żywica iniekcyjna PCI Apogel® E to poliuretanowa masa do uszczelniania i ciśnieniowego zamykania rys. Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa charakteryzuje się małą lepkością. Przeznaczona jest do uszczelniania iniekcji rys i szczelin w elementach budowlanych z materiałów mineralnych. Ma zastosowanie zarówno do rys suchych, jak i wilgotnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

 

Więcej informacji o produkcie >>>

Skład
dwuskładnikowa, żywica poliuretanowa bez rozpuszczalnikowa oraz utwardzacz
Gęstość
składnik A
do 0.95 g/cm3 (żywica)
składnik B
do 1.23 g/cm3 (utwardzacz)
Proporcje mieszania

żywica : utwardzacz

• objętościowo - 3.3:1

• wagowo - 100:39

Przygotowanie podłoża

Rysy w betonie:

• Rysy muszą być czyste i (z wyjątkiem rys mokrych i wypełnionych wodą) odpylone. Przed iniekcją zamontować końcówki iniekcyjne (tzw. pakery) w wykonanych wcześniej odwiertach lub przykleić na betonie. W przypadku rys wilgotnych, mokrych i wypełnionych wodą stosować tylko końcówki iniekcyjne w odwiertach.

Montaż końcówek iniekcyjnych w odwiertach.

• Naprzemiennie po obu stronach rysy wykonać skośnie do powierzchni betonu odwierty o średnicach dopasowanych do średnic końcówek iniekcyjnych. Osie odwiertów winny przecinać rysę mniej więcej w połowie grubości elementu. Odległości między odwiertami nie powinny przekraczać połowy grubości elementu budowlanego bądź 60 cm. Odpylić otwory. Zamocować w otworach końcówki iniekcyjne i zaszpachlować szczelnie powierzchnię rysy alternatywnie jednym z następujących produktów PCI:

- PCI Polyfix® 5 Min., w przypadku planowanej iniekcji po 30 do 60 minutach lub w przypadku wilgotnej powierzchni betonu;

- PCI Collastic®, w razie planowanej iniekcji najwcześniej po ok. 3 godzinach lub gdy w czasie szpachlowania albo iniekowania mogą wystąpić niewielkie zmiany szerokości rysy (obciążenia dynamiczne),

- PCI Bauharz® lub PCI Epoxigrund® 390 z dodatkiem mączki kwarcowej, jeśli po ok. 24 godzinach planowana jest iniekcja wysokociśnieniowa.

Montaż końcówek iniekcyjnych naklejanych:

• Oczyścić powierzchnię elementu budowlanego przez oszlifowanie. Wzdłuż rysy przy użyciu PCI Collastic® lub PCI Bauharz® nakleić końcówki iniekcyjne w odstępie równym grubości elementu budowlanego. Następnie przeszpachlować powierzchnię rysy między końcówkami zgodnie z opisem dla końcówek iniekcyjnych w odwiertach.

Sposób nakładania

• Przed przystąpieniem do iniekcji należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem sprawdzić drożność końcówek iniekcyjnych i szczelność szpachlowania na powierzchni rysy.

• Zainiekować umieszany produkt odpowiednimi urządzeniami metodą nisko- lub wysokociśnieniową.

• Rysy pionowe i skośne iniekować zawsze posuwając się od dołu ku górze. Zacząć od najniżej położonej końcówki iniekcyjnej i kontynuować wtłaczanie żywicy przez nią tak długo, aż iniekt zacznie wypływać z kolejnej wyżej położonej końcówki. W przypadku rys poziomych zacząć z dowolnego końca i posuwać się kolejno poprzez wszystkie końcówki iniekcyjne aż do przeciwległego końca rysy. Przejście do kolejnej końcówki winno nastąpić, gdy zacznie się z niej wydobywać żywica.

• Ponieważ iniekt nie tylko dokładnie wypełnia światło rysy wraz z jej najwęższymi odgałęzieniami, ale penetruje także w porach przyległego podłoża, w ramach uwarunkowanego temperaturą czasu użycia produktu, należy po zakończeniu iniekcji wykonać na całej długości rysy iniekcję uzupełniającą.

• Po utwardzeniu iniektu należy usunąć końcówki iniekcyjne. Odwierty po końcówkach iniekcyjnych można wypełnić zaprawą PCI Polyfix® plus.

Lepkość
do 430 mPas - przy 8ºC; do 315 mPa·s - przy 15ºC; do 225 mPa·s - przy 23ºC; do 150 mPa·s - przy 35ºC
Czas przerobu
do 6.5 h - przy 8ºC; do 4 h - przy 15ºC, do 100 minut - przy 23ºC; do 60 minut - przy 35ºC
Przyczepność
≥ 2 MPa

(do podłoża betonowego po 7 dniach twardnienia, mierzona metodą "pull-off" wg PN-EN 1542)

Kolor
przeźroczysty
Warunki składowania
w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej trwale 30°C, przez 12 miesięcy
Opakowanie
puszka blaszana o masie 1 kg
Dane dodatkowe
zastosowanie

• wewnątrz i na zewnątrz, na posadzki, ściany i sufity,

• do uszczelniającej iniekcji ciśnieniowej suchych i wilgotnych rys oraz pęknięć w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, monolitycznych i prefabrykowanych, elementach betonowych i żelbetowych takich, jak np.: ławy i płyty fundamentowe, ściany, słupy, podciągi, płyty stropowe,

• do wytwarzania elastycznych złączy elementów budowlanych,

• do trwałego uszczelnienia rys, zainiekowanych wstępnie środkiem PCI Apogel® PU,

• w budownictwie ogólnym i przemysłowym, także w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich, np. kominach, chłodniach kominowych, tamach, falochronach, nabrzeżach portowych, zbiornikach wodnych i ściekowych,

• do napraw w drogowej i kolejowej inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakadach drogowe, tunele itp.) zgodnie z Aprobatą IBDiM nr AT/2014-02-3041.

producent
BASF
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje

ITB nr AT-15-8745/2011 i IBDiM nr AT/2014-02-3041, spełnia wymagania normy EN 1504-5

Poliuretanowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® E do zamykania rys

Poliuretanowa żywica iniekcyjna BASF PCI Apogel® E do zamykania rys

(fot. BASF)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right