logowanie
szukaj
mapa kategorii

Posadzka betonowa polerowana BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Ultima

Posadzka betonowa polerowana BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Ultima jest wysoce odporna na ścieranie, pylenie i uderzenia. Wyróżnia ją "lustrzany" połysk. Posadzka betonowa dekoracyjna rozjaśnia pomieszczenie. Jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Posadzka betonowa polerowana BAUFLOOR® Ultima wykazuje wysoką odporność chemiczną i mechaniczną.

Typ
dekoracyjna
Rodzaj
betonowa
Elementy systemu

• warstwa gruntująca głębokopenetrująca: BAUPOX 100 GP

• gruntująca warstwa podkładowa: BAUPOX 100 ST posypka kruszywo kwarcowe 0,8-1,2

• posadzka cienkowarstwowa: BAUFLOOR ENDURO

• impregnat zamykający: BAUSEAL EKO, HYDROSEAL + opcjonalnie TERRACOAT SR

Warunki nanoszenia
maksymalna względna wilgotność powietrza
do 75 %
temperatura podłoża
od 10 °C
Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm². Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag. Jeżeli podłoże jest nierówne lub niejednorodne, należy najpierw wykonać podkład z mieszanki UNIFLOOR lub z jastrychu epoksydowego. Słabsze podłoża należy doprowadzić do odpowiedniej wytrzymałości przy pomocy głębokopenetrującej żywicy epoksydowej. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

Sposób wykonania

Warstwa gruntująca głebokopenetrująca

Materiał: BAUPOX 100 GP. Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w dwóch warstwach wałkiem lub pędzlem, unikając zastoin preparatu na posadzce. Zużycie: ok.0,30 kg/m².  


Gruntująca warstwa podkładowa

Materiał: BAUPOX 100 ST Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać kruszywem kwarcowym w ilości ok. 3,00 kg/m² – pełny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Zużycie: 0,30 – 0,50 kg/m². Wszelkie nierówności podłoża można uzupełnić jastrychem epoksydowym na bazie BAUPOX 100 STR, a następnie ponownie nałożyć warstwę podkładową. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Do wykonywania masy BAUFLOOR® ULTIMA można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godz. od wykonania warstwy podkładowej.

 

Warstwa posadzkowa

Materiał: BAUFLOOR ENDURO Do 3,8-4,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki BAUFLOOR ENDURO i mieszać przez 3 - 4 minuty wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Kontrolować konsystencję zaprawy przy użyciu pierścieniowego testu rozpływalności. Prawidłowo przygotowana zaprawa rozpływa się kołem o średnicy 170 – 190 mm. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie. Przygotowaną zaprawę BAUFLOOR ENDURO wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią grubość zgarniakiem dystansowym lub długą pacą zębatą. Następnie powierzchnię obrabiać wałkiem kolczastym, aż będzie ona wystarczająco odpowietrzona i równa. Temperatura, wilgotność, ruch powietrza decydują, jak długo może trwać odpowietrzanie wałkiem kolczastym. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy BAUFLOOR ENDURO. Zużycie: ok.2 kg/m²/mm grubości.

 

Pielęgnacja

Materiał: BAUSEAL EKO Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Zużycie: 1 litr na 8-12 m².

 

Polerowanie

Materiał: HYDROSEAL Powierzchnia posadzki musi wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do polerowania należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, środki pielęgnacyjne). Proces polerowania zaczynamy z wykorzystaniem polerskich padów diamentowych BAUTECH® ULTIMA 2 umiejscowionych na planetario, po czym należy nałożyć warstwę impregnatu HYDROSEAL. HYDROSEAL należy nanieść i równomiernie rozprowadzić przy pomocy wysokiej jakości mopa mikrofibrowego, uprzednio zwilżonego. Preparat na-kładać jednokrotnie cienką warstwą, starannie, unikając tworzenia kałuż i smug. WAŻNE: mop przed użyciem musi być zwilżony wodą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy proces polerowania kontynuujemy z wykorzystaniem polerskich padów diamentowych BAUTECH® ULTIMA 3, po czym należy nałożyć ponownie warstwę impregnatu HYDROSEAL. Po wyschnięciu drugiej warstwy proces polerowania powtarzamy z wykorzystaniem polerskich padów diamentowych BAUTECH® ULTIMA 4. UWAGA! Każdorazowo przed kolejnym etapem szlifowania należy po-sadzkę odkurzyć. Zużycie: ok.0,1-0,2 l/m².

 

Wybłyszczenie

  Materiał: TERRACOAT / TERRACOAT SR Końcowe wybłyszczenie uzyskujemy dzięki zastosowaniu preparatu TERRACOAT i użyciu padów z naturalnego włosia. W celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw powstawaniu plam np. z oleju, wina, kawy, moż-na zamiast preparatu TERRACOAT zastosować preparat TERRACOAT SR.

 

Aplikację produktu TERRACOAT należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego, tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi, gdyż będą one widoczne i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki. WAŻNE: mop przed użyciem musi być zwilżony wodą. Po wyschnięciu (ok. 60 min.), powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok. 30°C. Wydajność 1 litr na 20-60 m².

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m² w celu określenia zużycia narzędzi, ilości aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu.

Dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20ºC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70%:

• ruch pieszy – po 24 godzinach,

• obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach,

• całkowita odporność – po 7 dniach.

UWAGA : posadzka nie jest odporna na obciążenia kół metalowych.

Kolor
szeroka paleta kolorów
Dane dodatkowe
zastosowanie

• Do wykonywania równych, gładkich, odpornych na ścieranie i intensywne użytkowanie, cienkowarstwowych, polerowanych posadzek betonowych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych.

• Do stosowania w centrach handlowych, mieszkaniach, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych, sklepach, lotniskach, dworcach, salonach samochodowych, obiektach sakralnych, restauracjach, klubach, biurach, lokalach gastronomicznych, obiektach użyteczności publicznej itp.

• Do stosowania w strefach wilgotnych np.łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych.

producent
BAUTECH
Posadzka betonowa polerowana BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Ultima

Posadzka betonowa polerowana BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Ultima

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right