Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Program do tworzenia specyfikacji technicznych CHANDNEY SEKO-spec sanitarny

Program komputerowy SEKO-spec sanitarny jest systemem pomocnym przy opracowywaniu specyfikacji technicznych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 31) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są jednym z podstawowych dokumentów przetargowych i kontraktowych, opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikacja techniczna określa szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych robót. W skład zestwu wchodzi 8 standardowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które są rozprowadzane wraz z programem SEKO-spec. Pozwala on na wykorzystanie standardowych specyfikacji lub opracowania nowych na bazie istniejących (jednej lub kilku).

Dane dodatkowe
zastosowanie
tworzenie specyfikacji technicznych
kraj produkcji
Polska
producent
CHANDNEY SOFTWARE
Program do tworzenia specyfikacji technicznych CHANDNEY SEKO-spec

Program do tworzenia specyfikacji technicznych CHANDNEY SEKO-spec

(fot. CHANDNEY)

188.00 zł
( cena brutto z cennika producenta - czerwiec 2012)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right