Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Spoiwo drogowe, hydrauliczne LAFARGE Gruntar HSD 22.5

Spoiwo hydrauliczne, drogowe Gruntar HSD 12.5 firmy LAFARGE, odznaczające się wysokim stopniem absorpcji wody, wysoką efektywnością zagęszczania, niskim skurczem oraz odpowiednio dobranym składem, który umożliwia chemiczne wiązanie wody. Produkt przeznaczony jest do ulepszania i uszczelniania gruntów, rewitalizacji terenów zdegradowanych, wzmacniania podłoży pod obiekty budowlane, a także do stabilizacji z jednoczesną poprawą nośności i osuszaniem gruntów.

Rodzaj
portlandzki
Skład
klinkier portlandzki z dodatkami mineralnymi
Początek czasu wiązania
od 120 min
Wytrzymałość na ściskanie
po 7 dniach
od 12 MPa
Dane dodatkowe
zastosowanie

• stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz mieszanek kruszyw stosowanych na podbudowy i warstwy podjezdniowe,
• stabilizacji gruntów gruboziarnistych i kruszyw przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, w tym w przypadku, dojrzewania w warunkach silnego nasycenia wodą,
• stabilizacji gruntów, dla których wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności,
• stabilizacji z jednoczesną poprawą nośności oraz osuszaniem gruntów,

producent
LAFARGE
Spoiwo drogowe LAFARGE Gruntar HSD 5

Spoiwo drogowe LAFARGE Gruntar HSD 5

(fot. LAFARGE)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right