logowanie
szukaj
mapa kategorii

System posadzki dekoracyjnej BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Creativo

System posadzki cienkowarstwowej BAUFLOOR® Creativo do tworzenia ekskluzywnych, ozdobnych nawierzchni. Odporny na UV. Nie żółknie. Posadzka dekoracyjna BAUFLOOR® Creativo daje możliwość kreowania struktury powierzchni. Powłoka nawierzchni jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów paleta kolorów jest nieograniczona. Możliwość wykorzystania na niemalże każdym podłożu (słabe, remontowane i nietypowe – również schody).

Typ
dekoracyjna
Rodzaj
betonowa
Elementy systemu

• warstwa gruntująca głębokopenetrująca (OPCJONALNIE – na słabe podłoże): BAUPOX® 100 GP

• gruntująca warstwa podkładowa (STANDARD): BAUPOX® 100 ST, posypka kruszywo CREATIVO

• naścienna warstwa gruntująca (aplikacja na powierzchnie inne niż posadzka): BAUGRUNT® CONTACTO

• barwnik płynny (C) barwienie odbywa się poprzez zapigmnetowanie w określonych proporcjach kolorostycznych polimeru (komponent płynny BAUFLOOR® CREATIVO B)

• polimerowo-cementowa warstwa konstrukcyjna: BAUFLOOR® CREATIVO 3A:1B+C - stosunek komponentu proszkowego A do komponentu płynnego B + C (na kilogram suchej masy przypada 333 g płynnego komponentu+pigment)

• polimerowo-cementowa warstwa wykończeniowa: BAUFLOOR® CREATIVO 2,5A:1B+C - stosunek komponentu proszkowego A do komponentu płynnego B+C (na kilogram suchej masy przypada 400 g płynnego komponentu + pigment)

• impregnacja; BRUKSEAL® 1-2 warstwy

Warunki nanoszenia
maksymalna względna wilgotność powietrza
do 75 %
temperatura otoczenia
od 10 do 25 °C
temperatura podłoża
od 10 do 25 °C
Rodzaj podłoża
Możliwość aplikacji na niemalże każde podłoże (słabe, remontowane i nietypowe – również schody).
Przygotowanie podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO

 
Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 (B25) lub jastrych cementowy klasy M20 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,0 N/mm² Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag. Jeżeli podłoże jest nierówne lub niejednorodne, należy najpierw wykonać reprofilację podłoża z mieszanki UNIFLOOR® lub z jastrychu epoksydowego. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Słabsze podłoża należy doprowadzić do odpowiedniej wytrzymałości przy pomocy głębokopenetrującej żywicy epoksydowej BAUPOX® 100 GP. Ubytki należy uzupełnić preparatem do napraw TERRAFILL® lub jastrychem epoksydowym. Prawidłowo wymieszany materiał BAUPOX® 100ST należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli, a następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. W dalszej kolejności powierzchnię równomiernie zasypać kruszywem CREATIVO w ilości ok. 3,00 kg/m² – pełny zasyp. Po utwardzeniu powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Tak przygotowane podłoże jest gotowe do aplikacji warstwy konstrukcyjnej BAUFLOOR® CREATIVO.

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Z PŁYT OSB

 
Pierwszym krokiem jest zeszlifowanie warstwy zabezpieczającej wosku z płyty OSB. Podłoże z płyt powinno składać się co najmniej z dwóch warstw zamontowanych krzyżowo, najlepszym rozwiązaniem są płyty na wpust i pióro.
Aby dodatkowo wzmocnić łączenia, zalecamy przyklejenie żywicą epoksydową BAUPOX® 100 ST, siatki podkładowej o szerokości 10-15 cm. Na tak przygotowane i wzmocnione podłoże z płyt OSB i siatki po upływie 12 godzin należy wylać jedną warstwę BAUPOX® 100 ST używając gumowej rakli i rozwałkować wysokiej jakości wałkiem welurowym. Następnie powierzchnię należy równomiernie zasypać kruszywem CREATIVO w ilości ok. 3,00 kg/m² – pełny zasyp. Po utwardzeniu, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierami ściernym,a całość dokładnie odkurzyć. Tak przygotowane podłoże jest gotowe do aplikacji warstwy konstrukcyjnej BAUFLOOR® CREATIVO.

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA NA GRESIE I PŁYTKACH SZKLIWIONYCH

 
Podłoże należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, zaplamień poprzez przeszlifowanie istniejącej posadzki tarczą diamentową (w celu tzw. zmatowienia warstwy szkliwionej/zeszlifowania glazury). Ubytki i fugi należy uzupełnić preparatem do napraw TERRAFILL®. Płytki słabo trzymające się podłoża, należy odkuć i uzupełnić tą samą masą naprawczą TERRAFILL®. Tak przygotowane podłoże po całkowitym wyschnięciu i przeszlifowaniu wszystkich uzupełnień, należy pokryć żywicą epoksydową BAUPOX® 100 ST i zasypać kruszywem (ok. 3,00 kg/m² – pełny zasyp). Po utwardzeniu, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym,a całość dokładnie odkurzyć. Tak przygotowane podłoże jest gotowe do aplikacji warstwy konstrukcyjnej BAUFLOOR® CREATIVO.

 


ŚCIANY, POWIERZCHNIE PIONOWE


Powierzchnia powinna być wygładzona, odkurzona z wszelkiego pyłu i zabrudzeń. Na tak przygotowaną ścianę aplikujemy wałkiem welurowym warstwę sczepną BAUGRUNT® CONTACTO - 0,2 kg /m².
UWAGA: Przed użyciem warstwy sczepnej należy dokładnie wymieszać produkt, aby uzyskać jednorodną masę do łatwej aplikacji. Masę wykończeniową BAUFLOOR® CREATIVO aplikujemy po 2 godzinach od nałożenia warstwy sczepnej. Na powierzchnie pionowe zalecamy nałożenie dwóch warstw masy wykończeniowej BAUFLOOR® CREATIVO - 1 kg/m².
WYKONANIE POSADZKI BAUFLOOR® CREATIVO


Minimum 3 dni przed nakładaniem posadzki BAUFLOOR® CREATIVO należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie. Wszystkie komponenty BAUFLOOR® CREATIVO należy odmierzać na precyzyjnej wadze elektronicznej. Nakładanie należy wykonywać w kierunku „od okna” do wyjścia z pomieszczenia, aby uniknąć niepożądanych nierówności rozłożenia oraz śladów po butach. Proces aplikacji najlepiej realizować w 2-3 osoby (większe metraże) - dwie osoby aplikują, jedna miesza wcześniej przygotowane składniki.

Sposób wykonania

Warstwa gruntująca głębokopenetrująca

Materiał: BAUPOX 100 GP. Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w dwóch warstwach wałkiem lub pędzlem, unikając zastoin preparatu na posadzce. Zużycie: ok.0,30 kg/m².

 

Gruntująca warstwa podkładowa

Materiał: BAUPOX® 100 ST. Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać kruszywem CREATIVO w ilości ok. 3,00 kg/m² – pełny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym, całość dokładnie odkurzyć. Zużycie: 0,30 – 0,50 kg/m².

 

Naścienna warstwa gruntująca

Materiał: BAUGRUNT® CONTACTO (w przypadku wykonywania na powierzchniach pionowych zastępuje warstwy GŁĘBOKOPENETRUJĄCĄ I STANDARD). Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Preparat nakładać przy pomocy wałka, pędzla. Nie dopuszczać do powstawania zacieków, smug itp. Do wykonywania masy BAUFLOOR® CREATIVO można przystąpić nie wcześniej niż po 2 godz. od wykonania warstwy gruntującej. Zużycie: 0,2 kg/m².

 

Barwienie pigmentem

Materiał: Pigment (C). Pigment (C) należy wymieszać ze składnikiem B (płyn) wg proporcji podanych w tabeli barwienia. Składniki należy odmierzać precyzyjnie na wadze elektronicznej/strzykawką.

 

BAUFLOOR® CREATIVO

BAUFLOOR® CREATIVO jest dostarczany w postaci dwóch komponentów (komponent proszkowy A + komponent płynny B). Czas zużycia materiału w obu warstwach, w temp. otoczenia +20ºC to ok. 30 min.

1. Warstwa pierwsza, konstrukcyjna. Komponenty należy wymieszać w stosunku wagowym 3A:1B+C, następnie rozprowadzić pacą stalową.

2. Warstwa druga, wykończeniowa. Komponenty należy wymieszać w stosunku wagowym 2,5A:1B+C, następnie rozprowadzić pacą stalową.

Zużycie: masa konstrukcyjna ok. 2 kg/m². Zużycie: masa wykończeniowa 0,5 - 0,7 kg/m².

 

Impregnacja

Materiał: BRUKSEAL. Po pełnym związaniu zaprawy i szlifowaniu należy całą powierzchnię odkurzyć i zaimpregnować preparatem BRUKSEAL® w jednej lub kilku warstwach. Aplikację preparatu należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości wałka welurowego, tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi negatywnie wpływające na estetykę gotowej posadzki. Zużycie: 0,10 – 0,20 l/m².

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W KARCIE TECHNICZNEJ SYSTEMU>>>

 

Dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20ºC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %:

• ruch pieszy – po 24 godzinach,

• obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach,

• całkowita odporność – po 7 dniach.

UWAGA : powłoka nie jest odporna na obciążenia kół metalowych.

Właściwości w stanie utwardzonym
grubość warstwy
2-3 mm
Kolor
szeroka paleta kolorów
Opakowanie

warstwa konstrukcyjna: wiadro 15 kg + kanister 5 kg, warstwa wykończeniowa: wiadro 5 kg + kanister 2 kg, płynny pigment: butelka 350 g

Dane dodatkowe
zastosowanie

• Do wykonywania kreatywnych, estetycznych, cienkowarstwowych posadzek ozdobnych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych, jastrychowych, płytkach ceramicznych, OSB.

• Do wykonywania dekoracyjnych powłok na ścianach, płytach gipsowo-kartonowych, meblach, drewnie, metalu itp.

• Do stosowania w strefach mokrych np. łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych, SPA.

• Do stosowania w mieszkaniach, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych, restauracjach, sklepach, klubach, biurach, lokalach gastronomicznych, obiektach użyteczności publicznej itp.

producent
BAUTECH
System posadzki dekoracyjnej BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Creativo

System posadzki dekoracyjnej BAUTECH FUTURA BAUFLOOR® Creativo

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right