logowanie
szukaj
mapa kategorii

System ryglowania drzwi EBS EX20-2PV dla branży bankowej

tagi tematyczne ryglowanie drzwi

System ryglowania drzwi EX20-2PV firmy EBS to bezpieczny system przeznaczony dla branży bankowej polegający na zdalnym otwieraniu i zamykaniu drzwi. System ryglowania drzwi stosowany może być także w skrytkach bankowych, pomieszczeniach gdzie przechowywane są ważne dokumenty oraz wszędzie tam, gdzie najważniejszy jest wysoki poziom bezpieczeństwa. EX20-2PV został zbudowany z uwzględnieniem wszelkich standardów komunikacyjnych i bezpieczeństwa. Głównym jego elementem jest wyspecjalizowany kontroler odpowiedzialny za komunikację z klawiaturą kodową, zamkiem elektronicznym i połączeniem LAN/WAN z Alarmowym Centrum Odbiorczym, jak również z zapasowym nadajnikiem wspierającym transmisję GPRS/SMS. Kontroler realizuje także zadania związane z przyjmowaniem i aktualizowaniem użytkowników uprawnionych do zdalnego ryglowania oraz rozkazami awaryjnego otwarcia.

Typ
zdalne ryglowanie drzwi
Funkcje podstawowe

Możliwość potrójnej drogi transmisji

• Dzięki dwóm nadajnikom, dane mogą być przesyłane zarówno poprzez Ethernet, jak i GSM kanałami GPRS i SMS, a także PSTN.

Wysoki stopień bezpieczeństwa przesyłanych danych

• Transmisja jest zawsze szyfrowana metodą AES

Okresowe testy urządzeń nawet co 10-30 s w zależności od nadajnika

• Funkcja ta umożliwia wykrycie wszelkich awarii i nieprawidłowości w tempie umożliwiającym błyskawiczną reakcję i powiadomienie Centrum Monitorowania

Możliwość transmisji sygnałów z systemu alarmowego z wykorzystaniem dialera telefonicznego

• Oba typy nadajników posiadają komunikację ContactID z centralą alarmową

Redukcja kosztów instalacji oraz łatwa, intuicyjna konfiguracja

• System składa się z dwóch nadajników umieszczonych w jednej obudowie

Bezpieczeństwo w wypadku awarii jednego z kanałów transmisji

• Zastosowano 2 redundantne tory transmisji: Ethernet (podstawowy) i GPRS/SMS (zapasowy)

Zdalna konfiguracja i wymiana firmware

• Pełna zdalna konfiguracja i diagnostyka

Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń

• Dzięki dwóm wyjściom OC, system można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb klienta

Pełna informacja o 5000 zaistniałych wydarzeniach pozwalająca zdiagnozować przyczynę ewentualnych nieprawidłowości

• Historia zdarzeń systemowych

Pełna dokumentacja systemu

• Certyfikaty zarówno na modemy GSM jak i również na kompletne urządzenia (deklaracja zgodności)

Połączenie nadajników w taki sposób aby z centrali alarmowej możliwe było wyprowadzenie tylko jednego połączenia

Niezależność zasilań

• Każdy z nadajników posiada zasilanie 230V i 12V autonomiczne dla każdego z nich

Możliwość większej ilości wejść NO/NC (5-9)

Możliwość obsługi systemu przez internet

Sposób działania

System eliminuje konieczność dostarczania kluczy w tradycyjnym sposobie otwierania i zamykania placówek bankowych.

Oferuje sprawne i bezpieczne rozwiązanie polegające na zdalnej kontroli uprawnień poprzez weryfikację kodów i automatyczną obsługę zamka.

W celu otworzenia drzwi bankowych niezbędne są dwie upoważnione do tego celu osoby będące najczęściej pracownikami banku. Każda z nich wprowadza oddzielny kod dostępu, który jest następnie weryfikowany przez system, bez wglądu osób trzecich – stacja monitoringu otrzymuje informację tylko o ID użytkownika. System po otrzymaniu pierwszego kodu sprawdzi jego uprawnienia i podejmie decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu tego kodu. Dopiero wtedy druga osoba może wprowadzić swój kod. Po zaakceptowaniu obu kodów wysyłane jest do kontrolera polecenie wysterowania elektrozamka. Kody zapisane są w pamięci transmitera – nie mają do nich wglądu osoby trzecie takie jak pracownicy Stacji Monitoringu czy postronni pracownicy.

Charakterystyka

Bezpieczeństwo kodów:

• Nikt poza upoważnionymi pracownikami banku nie ma do nich dostępu, są generowane przez transmiter, nie ma możliwości kradzieży jak w wypadku kluczy

• Kodów standardowych służących do otwierania nie można zmienić z poziomu centrum monitoringu ani przez użytkowników

Wykluczenie wszelkich opóźnień związanych z dostarczeniem kluczy:

• System oparty jest na kodach

Bezpieczne rozwiązanie w awaryjnych sytuacjach:

• Możliwość wykonania procedury tzw. awaryjnego otwarcia lub zamknięcia wynikającego z konieczności działania w procesie ryglowania po za godzinami pracy i w sytuacjach wyjątkowych

• Możliwość wygenerowania kodu natychmiastowego dostępu na poziomie administratora systemu w banku

Pełna kontrola kierownictwa banku nad systemem:

• Udostępnienie zewnętrznego interfejsu dla kadry kierowniczej placówek bankowych, połączonego bezpośrednio z systemem Alarmowego Centrum Odbiorczego w celu umożliwienia wprowadzania lub usuwania uprawnień osób upoważnionych do zdalnego ryglowania

Bezpieczeństwo przesyłu danych:

• Transmisja danych jest szyfrowana metodą AES

Bezpieczeństwo kanałów transmisji:

• Redundantna transmisja danych (w oparciu o dwa nadajniki obsługujące różne kanały transmisji) jest niezawodna nawet w sytuacji awarii jednego z kanałów

Ochrona przed podmianą urządzeń transmisyjnych:

• Połączenie odbiornika alarmowego z serwerem systemu i systemem obsługi alarmów jest szyfrowane co powoduje, że wydawanie komend do zdalnego ryglowania jest możliwe tylko i wyłącznie z poziomu konsoli operatora. Takie rozwiązanie spełnia kryteria ochrony antysabotażowej, jak również ochrony przed podmianą i tzw. podłączeniem na trzeciego od strony Alarmowego Centrum Odbiorczego

Raportowanie:

• Dzięki udostępnionemu panelowi administracyjnemu istnieje możliwość generowania raportów zdarzeń związanych z obsługą systemu i kontrolą zmian danych osób upoważnionych oraz ochroną antysabotażową (np. próba otwarcia za pomocą błędnego kodu lub bez wpisywania kodu)

Odrębność systemu:

• Uniezależnienie systemu od obecnych w sieci bankowej urządzeń z dziedziny zabezpieczeń elektronicznych

Dowolny dobór producenta zamka elektronicznego:

• Zastosowanie specjalnego elektrozamka dowolnego producenta z uwzględnieniem funkcji ryglowania mechanicznego

Znaczne ograniczenie kosztów:

• Z uwagi na wyeliminowanie potrzeby codziennych dojazdów pracowników agencji ochrony oraz w związku z przesyłem danych za pomocą już istniejącej infrastruktury (łącza Ethernet)

Dane dodatkowe
producent
EBS
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
PN-EN 50131-1
System ryglowania drzwi EBS EX20-2PV dla branży bankowej

System ryglowania drzwi EBS EX20-2PV dla branży bankowej

(fot. EBS)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right