logowanie
szukaj
mapa kategorii

Szlifowana posadzka epoksydowa BAUTECH TERRAFLOOR® Glass

Szlifowana posadzka epoksydowa TERRAFLOOR® Glass to cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna wyróżniająca się "lustrzaną gładkością". Ma wysoką odporność chemiczną i mechaniczną. Stosowana w prestiżowych obiektach prywatnych, wystawienniczych, użyteczności publicznej oraz w miejscach, gdzie liczy się jakość, oryginalność i najwyższy poziom estetyki. Szlifowana posadzka epoksydowa TERRAFLOOR® Glass przeznaczona jest do stosowania na nowych oraz istniejących powierzchniach betonowych.

Typ
dekoracyjna
Rodzaj
żywiczna
Elementy systemu

• warstwa gruntująca - standard: BAUPOX 100 ST posypka kruszywo naturalne 0,2 - 0,8 mm

• warstwa zasadnicza: BAUPOX 400HP wymieszany z pigmentem i komponentem szklanym

Warunki nanoszenia
maksymalna względna wilgotność powietrza
do 75 %
temperatura podłoża
od 10 °C
Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm². Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

Sposób wykonania

Warstwa gruntująca

Materiał: BAUPOX 100 ST. Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm w ilości ok. 1,00 kg/m² – luźny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Zużycie: 0,30 – 0,50 kg/m².

 

Warstwa zasadnicza

Materiał: BAUPOX 400HP (składnik A+B) + pigment + komponent GLASS A + B Składnik A żywicy BAUPOX® 400 HP wymieszać z pigmentem. Pigmentowanie żywicy jest opcjonalne (dozowanie pigmentu: 1-5% żywicy wagowo). Dodać składnik B do składnika A, całość dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min. Przygotowaną żywicę wymieszać z komponentem GLASS A, następnie dodać komponent GLASS B i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną mieszankę należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Uzyskaną warstwę należy dokładnie zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej. Posadzkę pozostawić do utwardzenia na min. 24 godziny.

UWAGA: Nie dopuszcza się dodawania komponentu GLASS B przed wymieszaniem żywicy z komponentem GLASS A. Zużycie materiałów przy grubości posadzki 15 mm: żywica 3,65 kg/m², komponent GLASS A 13 kg/m², komponent GLASS B 20 kg/m².

UWAGA: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 

Warstwa szlamująca

Materiał: BAUPOX 400HP + pigment + mączka szklana W przypadku większych ubytków pierwszą warstwę żywicy szlamującej zagęścić mączką szklaną do pożądanej konsystencji. Kolejne etapy szlamowania należy wykonywać bez dodatku mączki szklanej. Mieszankę należy równomiernie rozłożyć na wyszlifowanej posadzce za pomocą pacy stalowej lub gumowej rakli. Zużycie: 0,15 – 0,20 kg/m².

 

PROCES SZLIFOWANIA

Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. Potrzebne narzędzia:

- Levighetor Max (posadzka do 500m²) lub Expander 750 (posadzka powyżej 500m²)

- Odkurzacz SuperVak KY 80

- Diamenty metalowe: DT0,DT1,DT2 (240mm)

- Diamenty polerskie: MCK 3, MCK 4, MCK 5, MCK 6, MCK 7 (75mm)

- Chemia: TERRASEAL, TERRACOAT, AKTIVATOR.

 

Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych Klindex DT 0 umiejscowionych na planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych Klindex DT 1, DT 2. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, a następnie z prawej do lewej strony i z powrotem). Przy pracy z dyskami diamentowo metalowymi DT należy używać Aktivatora w celu ostrzenia diamentów. Następny etap to praca z wykorzystaniem dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów Klindex MCK 3. Szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do ściany. Po zakończeniu pracy z dyskiem MCK 3 należy posadzkę odkurzyć oraz przemyć i wysuszyć. Na tym etapie celem wypełnienia ewentualnych ubytków nanosimy warstwę szlamującą. Zostawiamy do związania na 24h. Następny etap to szlifowanie z wykorzystaniem diamentów MCK 4, sposób szlifowania jak przy MCK 3 Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów MCK 5, MCK 6 i MCK 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu delikatnego padu (białego) lub specjalnych diamentowych padów polerskich. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2-3 razy.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m² w celu określenia zużycia narzędzi oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu.

Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie i finalnie wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX.

 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

TERRAFLOOR GLASS SYSTEM – należy utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie ręczne lub też czyszczenie mechaniczne przy pomocy urządzeń szorująco-zbierających z dodatkiem aktywnych środków czyszczących. Dopuszczalne jest stosowanie detergentów o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym - pH od 5,5 do 10. Temperatura środka czyszczącego nie może przekraczać 60˚C. Zabrania się czyszczenia posadzki przy użyciu silnych rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz środków z zawartością aktywnego chloru.

Dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20ºC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70%:

• ruch pieszy – po 24 godzinach,

• obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach,

• całkowita odporność – po 7 dniach.

Właściwości w stanie utwardzonym
grubość warstwy

≥15 mm

wytrzymałość na odrywanie

>1.5 N/mm²

wytrzymałość na zginanie

>10 MPa

wytrzymałość na ściskanie

>60 MPa

twardość
>100 MPa
odporność na ścieranie

• tarcza Boehmego <10 (cm³/50cm²)

• ścieranie udarowe >5000 obrotów (ap. RS-1)

klasyfikacja ogniowa
Cfl -s1 oraz trudnozapalny
właściwości przeciwpoślizgowe
R10, R11
Dane dodatkowe
zastosowanie

• Do wykonywania równych, gładkich, efektownych cienkowarstwowych, zacieranych i szlifowanych posadzek epoksydowych na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych.

• Do wykonywania posadzek z zatopionym podświetleniem LED.

• Do wykonywania posadzek luminescencyjnych i fluorescencyjnych.

• Idealny do mieszkań, centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodowych oraz obiektów sakralnych.

producent
BAUTECH
Elementy systemu
Szlifowana posadzka epoksydowa BAUTECH TERRAFLOOR® Glass

Szlifowana posadzka epoksydowa BAUTECH TERRAFLOOR® Glass

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right