logowanie
szukaj
mapa kategorii

VIDARON Impregnat gruntujący do drewna, 700 ml

tagi tematyczne impregnat gruntujący

Impregnat gruntujący do drewna Viadron (opakowanie 700 ml) to głęboko penetrujący preparat, który zapewnia pełną ochronę biologiczną. Skutecznie chroni przed grzybami pleśniowymi, sinizną, grzybami powodującymi głęboki rozkład materiału oraz owadami, technicznymi szkodnikami drewna. Impregnat gruntujący do drewna Vidaron wykorzystywany jest jako warstwa gruntująca pod impregnaty ochronno‐dekoracyjne, lakiery, lakierobejce oraz emalie ogólnego stosowania. Impregnat do drewna na zewnątrz jest również dostępny w opakowaniu o pojemności: 2.5 l, 4.5 l, 9 l.

Przeznaczenie
zewnętrzne
Rodzaj ochrony
przed działaniem grzybów pleśniowych, przed działaniem owadów, przed sinizną
Typ
ochronny, podkładowy
Postać
ciecz
Skład
Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/h/FR); 750 g/l (2010). Produkt zawiera max. 750 g/l.
Gęstość
od 0.79 do 0.82 g/cm3
Wydajność przy jednokrotnym nakładaniu
od 4 do 6 m2/dm3

zalecane dozowanie 150-160 ml/m²

Krotność malowania
1
Temperatura nakładania
od 5 do 30 °C
Czas schnięcia
nakładanie kolejnej warstwy
24 h
Przygotowanie podłoża

• Surowe drewno przeznaczone do impregnowania powinno być oczyszczone i suche, gładkie, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.

• Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć.

• Drewno powinno być wcześniej wysezonowane i wysuszone, o wilgotności nie większej niż 20%; drewno wilgotne nie wchłonie impregnatu.

• Drewno przeznaczone do impregnowania może być po obróbce piłowania, szlifowania, strugania, polerowania.

• W celu nadania ładnego wyglądu, podkreślenia rysunku słojów drewna, polepszenia właściwości aplikacyjnych, wydłużenia trwałości impregnowania oraz utrzymania powierzchni w czystości zaleca się przeszlifować drewno wzdłuż słojów papierem ściernym o gradacji ok. 120200, dodatkowo należy powierzchnię zapolerować.

• Powierzchnie narażone na długotrwałe osadzanie się wody i śniegu (np. czołowe powierzchnie sztachet ogrodowych) powinny być gładkie bez ubytków, wyrwań, dokładnie zapolerowane i kanty zaokrąglone.

• Wszystkie ostre krawędzie drewna zaokrąglić tak, aby promień wynosił minimum 2mm – umożliwia to naniesienie takiej samej ilości produktu jak na powierzchnie płaskie (produkt nie spłynie).

• Na powierzchniach poziomych narażonych na zaleganie wody i śniegu zaleca się wykonanie skosu minimum 15° w celu szybkiego odprowadzenia wody.

• Przygotowanie nowych elementów – zwrócić uwagę na uszczelnienie łączeń poszczególnych detali przedmiotu na ingerencję wody.

• Surowe drewno przeznaczone do impregnowania powinno być oczyszczone i suche, gładkie, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu do użycia

Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji. Nie rozcieńczać. Mieszanie powtarzać w czasie aplikacji. Do malowania stosować produkty z jednej partii produkcyjnej, różne partie należy zlać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać . Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.

Sposób nanoszenia
pędzlem, poprzez zanurzenie
Aplikacja

• Malować w gumowych rękawicach ochronnych.

• Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza do 65%.

• Aplikacja i wysychanie impregnatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych, elementy zabezpieczyć przed opadami.

• Powierzchnie drewniane pomalować VIDARON Impregnat Ochronny Gruntujący, następnie po 24 godzinach przetrzeć papierem ściernym, odpylić i zabezpieczyć impregnatem w kolorze (lub innym produktem powłokotwórczym).

• Szlifować i odpylać powierzchnię każdorazowo przed malowaniem.

• Impregnat nakładać pędzlem lub metodą zanurzeniową. W każdym przypadku nadmiar rozetrzeć suchym pędzlem.

• Nie stosować natrysku ze względu na zawartość środków biobójczych, w przypadku zastosowania przemysłowego skontaktować się z Producentem.

• Impregnowanie wykonać na każdej powierzchni/stronie elementu – nie dopuścić do pozostawienia surowej powierzchni drewna.

• Pozostawienie nadmiaru impregnatu na powierzchni drewna lub jego niedokładne roztarcie może skutkować późniejszym łuszczeniem się powłoki podczas eksploatacji.

• W przypadku, gdy po wykonaniu prac w opakowaniu zostanie niewykorzystany produkt, należy przelać go do mniejszego szczelnego opakowania, tak aby "poduszka powietrzna" tj. odległość pomiędzy impregnatem, a wieczkiem pojemnika była około 1 cm.

Wygląd powłoki
nie tworzy powłoki
Kolor
bezbarwny
Okres przydatności
24 miesiące od daty produkcji
Warunki przechowywania

Przechowywać pod zamknięciem w temperaturze: 0°C ‐ 30°C, w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów; napojów i jedzenia.

Opakowanie
700 ml
Zalecenia BHP

Zawiera: Węglowodory, C10‐C13, n‐alkany, izoalkany, cykliczne <2% aromatów, 3‐jodo‐2‐propynylo butylokarbaminian, tebukonazol, permetrynę (ISO). Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działanie bardzo toksyczne na organizmy wodne, powodujące długotrwałe skutki. Zawiera 3‐jodo‐2‐propynylo butylokarbaminian. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania par i mgły Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami. Substancje czynne: 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian -0,5g/100g, Tebukonazol - 0,2g/100g, Permetryna (ISO) - 0,06g/100g.

Dane dodatkowe
zastosowanie

Do konserwacji drewna budowlanego, drewna ogrodowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych powierzchni z drewna zarówno gładkiego, jak i szorstkiego. Przeznaczony do ochrony drewna zgodnie z wymogami dla II i III klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z gruntem i wodą. Zaimpregnowane drewno należy zabezpieczyć powłoką nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. W przypadku nietypowych zastosowań (np. materiały drewniane stosowane w dekarstwie, egzotyczne oraz twarde gatunki drewna, okładziny korkowe, itp.) użycie wyrobu należy skonsultować z Producentem.

producent
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
PN-C-81753:2002 rodzaj B
VIDARON Impregnat gruntujący do drewna

VIDARON Impregnat gruntujący do drewna

(fot. VIDARON)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right