logowanie
szukaj
mapa kategorii

Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu FARBY KABE Kombi 25 kg

Zaprawa do styropianu Kombi to mineralna zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu (ekspandowanego i ekstrudowanego) do podłoża i wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych w systemach ociepleń KABE THERM. Zaprawa klejąca może być także stosowana do wyrównywania (nierówności do 5 mm) i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych. Przeznaczona jest na wszelkie podłoża mineralne i na pokryte dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawa KOMBI stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS.

Przeznaczenie
do styropianu
Temperatura nakładania
od 5 do 25 °C
Ilość wody w mieszance
ok. 5.5÷6.5 l wody na 25 kg zaprawy
Sposób przygotowania kleju
Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody (ok. 5,5÷6,5 litra) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem),aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok.2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).
Rodzaj podłoża

mineralne (jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), podłoża pokryte dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego

Przygotowanie podłoża

Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego.W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji,gdy nierówności podłoża są większe niż 1 cm ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG.Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 3 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%). Podłoże do nakładania farb i tynków cienkowarstwowych musi być równe, dlatego w przypadku, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na podłożach niepewnych należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża.

Aplikacja

Na równych podłożach można przyklejać płyty ze styropianu metodą płaszczyznową. W tym celu należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejąco-szpachlowej i wykorzystując prostą krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Przy wykonywaniu tej czynności zaprawę należy dociskać pacą do powierzchni płyty. Następnie nanieść na płytę dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy (o min. wymiarach zębów 10 x 10 mm). Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki.Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach),przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym.Przy klejeniu płyt styropianowych na nierównych podłożach zaprawę klejąco-szpachlową należy nanosić na płyty metodą pasmowo-punktową. W tym celu przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości3÷6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6÷8 placków zaprawy o średnicy 10÷12 cm równomiernie rozłożonych na pozostałej części płyty. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć tak, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48godzinach) przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym.

Zużycie

• przy klejeniu płyt styropianowych – ok. 4.0 kg/m²

• przy wykonaniu warstwy zbrojonej – ok. 4.0 kg/m²

Gęstość objętościowa
od 1.5 do 1.6 g/cm3
Czas przydatności do użycia
2 h
Kolor
biały
Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Warunki przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem. Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Opakowanie
25 kg
Dane dodatkowe
zastosowanie

do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu (ekspandowanego i ekstrudowanego) do podłoża i wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych w systemach ociepleń KABE THERM, może być także stosowana do wyrównywania (nierówności do 5 mm) i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych, zaprawa KOMBI stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS

producent
FARBY KABE POLSKA
Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu FARBY KABE Kombi

Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu FARBY KABE Kombi

(fot. FARBY KABE)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right