Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
szukaj
mapa kategorii

Żywica epoksydowa BAUTECH BAUPOX® 200, 25 kg

tagi tematyczne BAUTECH żywica epoksydowa

Żywica epoksydowa dwukomponentowa BAUPOX® 200 firmy BAUTECH z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Żywica stosowana jest do wykonywania posadzek cienkopowłokowych, posadzek samorozlewnych oraz do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych oraz parkingowych systemach na bazie naturalnego kruszywa kwarcowego. Worek 20 kg.

Rodzaj
na bazie żywic syntetycznych
Typ
cienkowarstwowa, samorozlewna
Przeznaczenie
wewnętrzne i zewnętrzne
Postać handlowa
dwa komponenty: żywica + utwardzacz
Gęstość nasypowa
1.45 g/cm3
Kolor

• kolory podstawowe wg RAL:

1001, 1015, 3009, 5023, 6011,7001, 7032, 7035

• kolory dodatkowe: na zamówienie

Rodzaj podłoża

podłoże betonowe stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne, beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm²; dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.
Przygotowanie mieszanki
BAUPOX 200 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min. W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.
Narzędzia
narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem
Warunki nanoszenia

• temperatura podłoża min. +10˚C,

• wilgotność względna powietrza – max. 75%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

Temperatura stosowania
od 10 do 30 °C
Warunki przechowywania
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C
Środki bezpieczeństwa
BAUPOX® 200 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.
Opakowanie
puszka 25 kg
Dane dodatkowe
zastosowanie
do stosowania na nowych jak i istniejących posadzkach betonowych
producent
BAUTECH
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
09 EN 13813 SR-B1,5
Żywica epoksydowa BAUTECH BAUPOX® 200

Żywica epoksydowa BAUTECH BAUPOX® 200

(fot. BAUTECH)

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right